Samoštúdium a dištančné vzdelávanie? Prečítajte si tieto tipy

Aktuálne sú všetky školy na Slovensku zatvorené v súvislosti s koronavírusom a žiaci sa vzdelávajú doma. Samoštúdium v domácom prostredí poskytuje i mnoho benefitov, ale zároveň robí starosti učiteľom a rodičom. Čo odporúča samotné ministerstvo školstva?

, 17.03.2020 12:00
počítač, notebook, laptop, otec, práca,... Foto:
Koronavírus zatvoril všetky školy, a tak sa žiaci vzdelávajú doma. Mnohým pomáhajú aj rodičia.
debata

Práve ministerstvo dnes vydalo zopár tipov, ako zabezpečiť vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s ich pedagógmi. Ako to funguje? Žiaci potrebujú mať prístup na internet a funkčný počítač alebo tablet, o úlohy sa už postarajú samotní pedagogickí zamestnanci. „Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh. Konkrétne zadania, domáce úlohy a podobne sú v kompetencii učiteľa,“ vysvetľuje na úvod rezort školstva na svojej stránke.

Všeobecne majú deti prístup k internetu, takže o to jednoduchšia môže byť táto komunikácia. Ministerstvo hovorí, že podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. „S cieľom pomôcť školám zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva,“ hovorí ministerstvo.

Prečítajte si tipy na platformy, ktoré odporúča samotné ministerstvo:

Digitálny edukačný obsah „Viki“

Rôzne edukačné materiály nájdete na webe, vo fáze príprav sú materiály pre stredné odborné školy. „V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom Viki,“ upozorňuje ministerstvo.

A čo všetko obsahuje tento portál? Je to edukačný materiál pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne. „V týchto dňoch sa taktiež rieši sprístupnenie vzdelávacích materiálov pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci NP Rozvoj stredného odborného vzdelávania.

Planéta vedomostí

„Vzdelávací portál Planéta vedomostí predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi,“ informuje rezort školstva.

Aktuálne tak obsahuje viac ako 30-tisíc vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. „Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.“

Ale nielen prírodovedné predmety sú súčasťou stránky, nájdete tu tiež vzdelávacie materiály z anglického jazyka a jazykov národnostných menšín – maďarského, rusínskeho a rómskeho.

IT Akadémia

Hľadáte inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku? Toto môžete nájsť na www.itakademia.sk. Dobrou správou je, že obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie budú od 18. marca 2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení.

„Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov tejto stránky budú zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre domáce zadania žiakov, tiež budú realizované webináre pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií. Okrem toho bude sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a podobne."

Testovanie

Ako s testovaním? Učitelia môžu využívať systém elektronického testovania www.etest.sk. „Na to, aby mohli mať žiaci prístupné testy cez tento systém, môžu učitelia využiť modul tzv. učiteľského testovania. V rámci neho majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.“ A čo potrebujú študenti? Tí môžu do systému pristupovať z domu, ak majú funkčný počítač, notebook alebo tablet s prístupom na internet.

Keďže veľa otázok sa týka práve testovania, ministerstvo riaditeľom škôl odporúča, aby zabezpečili pre svojich žiakov podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9, resp. na maturitnú skúšku. Žiakom zas odporúča pri domácej príprave využiť testy z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

Testovanie 9 nájdete TU. Maturitu nájdete TU.

Nakoniec sa rozhodlo pomôcť aj veľa IT firiem, ktoré v týchto dňoch prišli s rôznymi ponukami práve pre žiakov, študentov a ich učiteľov. Prehľad ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete TU.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #samoštúdium
Flowers