Duálne vzdelávanie zlepšilo postavenie školy

Zapojenie do systému duálneho vzdelávania prináša viacero výhod, uviedol v rozhovore pre Pravdu Ondrej Holienčík, riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

25.03.2020 12:00
duálne vzdelávanie, prax, žiaci, zverák Foto:
Prečo študovať v duálnom systéme? Študuj, pracuj, zarábaj a miesto máš isté!
debata

Kedy sa vaša škola zapojila do systému duálneho vzdelávania?

Prvýkrát v školskom roku 2015/2016. Bol to náš nultý ročník a začali sme spoluprácu so spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., a s počtom žiakov jedenásť.

Koľko vašich žiakov sa dnes takto vzdeláva a s koľkými zamestnávateľmi spolupracujete?

V školskom roku 2019/2020 sa nám v systéme duálneho vzdelávania pripravuje 176 žiakov. Vzdelávajú sa pre nasledovné spoločnosti: Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., KIA Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom a Omnia, a. s., Kysucké Nové Mesto.

Ako hodnotíte duálny systém? Aké máte skúsenosti? V čom vašej škole pomohol, čo sa zlepšilo, prípadne zhoršilo?

Päť rokov úspešného zapojenia školy do systému duálneho vzdelávania hodnotíme pozitívne. Aj napriek náročnej organizácii vyučovania v novom spôsobe vzdelávania sme našli spoločnú reč so zamestnávateľmi v regióne. Spoločnosti viac participujú na praktickom vzdelávaní žiakov a ich príprave na budúce povolanie, my sa učíme firemnej kultúre. Zapojenie našej školy do tohto systému zlepšilo pozitívne vnímanie našej školy v rámci žilinského regiónu, tiež aj spoločenský status školy.

Čo pokladáte za najväčšie výhody duálneho vzdelávania? Je aj niečo, čo by sa dalo zlepšiť?

Čo sa výhod týka, je ich viac: žiaci majú možnosť získať pracovné návyky už od prvého ročníka; oboznamujú sa postupne s modernými technológiami priamo u zamestnávateľa; sledujeme, že aj dochádzka žiakov do školy je lepšia, keďže sú motivovaní motivačným príspevkom od zamestnávateľa, to isté sa týka aj prospechu; po úspešnom skončení štúdia sa žiakom črtá perspektívne zamestnanie, lebo si ich spoločnosť vychováva podľa svojich požiadaviek, je vysoká pravdepodobnosť podpísania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom; ochota trénerov, ktorí majú pridelených žiakov, majú záujem odovzdať svoje skúsenosti a zručnosti prideleným žiakom; ako výhodu môžeme spomenúť aj úzku spoluprácu spoločnosti, žiaka a rodiča.

Pomohlo vám zapojenie sa do duálneho systému prilákať na školu väčší počet študentov? Postrehli ste, že by to zvýšilo atraktivitu vašej školy, prípadne vás to nejako zvýhodnilo oproti iným školám?

Môžeme povedať, že rozbehnutie systému duálneho vzdelávania na našej škole so strojárskou tradíciou nebolo jednoduché. Dnes patríme medzi lídrov duálneho vzdelávania na Slovensku. Zapojenie sa do systému pozitívne vplýva na skvalitňovanie procesu vzdelávania z pedagogického, ale aj sociálneho hľadiska. Veríme, že aj duálne vzdelávanie na našej škole prispelo k tomu, že od januára 2020 sme sa stali Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0.

Čo by ste odkázali uchádzačom o štúdium, ktorí váhajú, či sa majú zapojiť do duálneho vzdelávania?

Nech neváhajú a idú do toho. Vidíme v televízii reklamu, ktorá veľmi dobre vystihuje otázku: Prečo študovať v duálnom systéme? Študuj, pracuj, zarábaj a miesto máš isté!

Čo hovoria na duálne vzdelávanie?

Študenti Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste odpovedali na nasledujúce otázky:
1. Prečo ste sa rozhodli pre štúdium v duálnom systéme?
2. Ako sa vám pozdáva toto štúdium?
3. Aké výhody má podľa vás duálne štúdium?
4. Vidíte aj nejaké nevýhody? Čo by sa dalo vylepšiť?
5. Odporučili by ste takúto formu štúdia aj známym či kamarátovi?

Martin Trnka, tretí ročník, odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
1. Prišlo mi to ako príležitosť mať hneď po škole prácu, tiež ma motivuje možnosť zárobku.
2. Som spokojný, ale, samozrejme, sú veci, ktoré mi nevyhovujú.
3. Prax vo firme, získané skúsenosti, peniaze za prax. Výhodou je aj absolvovanie zváračského kurzu.
4. Malá dotácia potrebných hodín, na úkor menej dôležitých predmetov pre náš odbor. Prax vo firme nie vždy súvisí s odborom.
5. Ak by to bolo to, čo by chcel, tak áno.

Filip Marťák, prvý ročník, odbor: mechanik špecialista automobilovej výroby
1. Pre štipendium, ktoré dostávam za dochádzku a za prospech. Kamarát mi to odporučil, ktorý sem už chodí.
2. Veľmi dobre. Zatiaľ som spokojný.
3. Po ukončení školy mám istú prácu v spoločnosti KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom.
4. Žiadne, mne a mojim spolužiakom sa páči všetko, či kolektív triedy, ale aj komunikácia s učiteľmi a majstrami.
5. Áno.

Martin Tomašec, prvý ročník, odbor: mechanik nastavovač
1. Zaujala ma ponuka zarábať si počas štúdia a zaistiť si prácu po škole.
2. Štúdium sa mi páči a myslím si, že by som si ho určite vybral znova.
3. Možnosť štipendia a získanie výučného listu v odbore.
4. Mne osobne veľmi nevychádzajú spoje. Musím vstávať dosť skoro. Po čase som si však zvykol.
5. Áno, odporučil by som, a aj odporúčam, systém duálneho vzdelávania sa mi páči. Určite nadobudneme veľmi užitočné praktické zručnosti a znalosti vo svojom odbore.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #duálne vzdelávanie #odborná prax