Domáce vzdelávanie: Nehovorme o rodičoch a žiakoch, ale o rodine

Súčasná situácia zatvorila deťom školy a tie sú teraz odkázané na vzdelávanie doma. Učitelia s nimi komunikujú prostredníctvom moderných technológií, zadávajú im úlohy a učivo, ktoré si majú naštudovať. My sme sa dnes rozprávali s odborníkmi na netradičné vyučovanie – domáce online vzdelávanie. Prezradili nám, ako takéto vzdelávanie funguje v praxi, v čom je jeho výhoda a v čom je možné iné. Na záver tiež radia, ako to doma zvládnuť čo najlepšie.

, 19.03.2020 11:00
školák, rodičia, domáce úlohy, prvák Foto:
Nehovorme o rodičoch a žiakoch. Hovorme o rodine, ktorá je v situácii, kedy je dôležité nastaviť úplne nový funkčný rodinný model v obmedzenom priestore s obmedzenými možnosťami a možno neobmedzenými dátami, v ktorom sa učíme všetci.
debata (1)

V tomto období sú všetci školáci doma, na sociálnych sieťach učitelia a rodičia riešia ich vzdelávanie v domácom prostredí a názory sa rôznia. Diskusie na sociálnych sieťach potvrdzujú, že samotní učitelia a rodičia nie sú v objeme úloh a forme vzdelávania jednotní. Kým jedni tvrdia o tom, že je učiva viac ako inokedy, iní zas hovoria o tom, že to nie je až také zlé. Problémom môžu byť aj skúšky, a tak obavy zo zvládnutia celej situácie sú na mieste.

My sme sa preto pýtali odborníkov, aké majú skúsenosti s online vzdelávaním oni. „U nás sme sa venovali hlavne vzdelávaniu detí v dennej forme. Obsah na online vzdelávanie sme ale začali pripravovať už skôr. O tom, že to nie je jednoduché svedčí aj fakt, že aj projekty na národnej úrovni u nás neboli príliš úspešné,“ vysvetľujú Miroslava a Richard Kiripolskí, zakladatelia občianskeho združenia Edulienka. Toto združenie poskytuje podporu rodičom, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovedať za vzdelávanie svojho dieťaťa, pričom dôraz sa kladie na vnútornú motiváciu dieťaťa.

Čo viedlo Kiripolských k tomuto kroku? „Z našej strany bola pre online vzdelávanie veľká motivácia. Viacerí naši rodičia a aj deti cestujú a je dobré, keď majú prehľad o tom, čo sa práve deje v Edulienke, lebo komisionálne preskúšanie, ktoré naše deti každý polrok absolvujú, by ich malo zastihnúť v „najlepšej forme,“ vysvetľujú ďalej Kiripolskí.

Súčasťou online vzdelávania sú konferenčné hovory, na ich význam upozorňujú aj manželia Kiripolskí. „V utorok 10. marca 2020 sme online vzdelávanie naplno spustili pre naše deti aj niekoľkých externistov. Zvolili sme si online učenie prostredníctvom videokonferenčných hovorov. Tie zabezpečujú deťom interakciu s blízkymi osobami mimo rodiny – pedagóg a deti, s ktorými denne trávia čas. To čiastočne napĺňa aj ich socializačné potreby. Zároveň sú rodičia v čase od 8:45 do 14:00 h odbremenení od tvorby programu pre deti,“ pokračujú vo vysvetľovaní Kiripolskí.

Dostupnosť

Kiripolskí tak vedú organizáciu, ktorá sa venuje domácemu online vzdelávaniu, podľa nich má takáto forma vzdelávania pre žiakov a rodičov veľký prínos. „Ide o spojenie dvoch zaujímavých fenoménov, ktoré sú v slovenskom školstve ešte v zárodku. Jedným je domáce vzdelávanie realizované vo vzdelávacích skupinách a druhým je online vzdelávanie,“ hovoria Kripolskí.

Pri online vzdelávaní doma hodnotia ako prínosné jednoznačne dostupnosť, garanciu kvalitných a vhodných materiálov a profesionalita ľudí, s ktorými spolupracujú. „Naše metodičky Diana Fűry a Slávka Heželyová sprevádzajú kolegov pri príprave obsahu, denne konzultujeme jednotlivé kroky s pedagógmi, dávame si spätnú väzbu. Kolegovia k výzve pristupujú s vysokou profesionalitou,“ tvrdí dvojica, ktorá sa vzdelávaniu venuje od roku 1991.

Takéto vzdelávanie je pre mnohých veľkou neznámou. Ako vôbec takéto netradičné vyučovanie prebieha? Študenti sa riadia podľa štandardného rozvrhu a súčasťou učenia sú tiež konzultácie s pedagógom. „V zásade ide o vzdelávanie ako doteraz, ibaže online. Deti prvého až ôsmeho ročníka sa pripoja na online blok s pedagógom v čase podľa svojho štandardného rozvrhu. Pedagóg ich privíta, vzájomne prediskutujú zadania, ktoré budú počas online bloku riešiť, dohodnú sa na ďalšej organizácii a individuálne plnia zadania za podpory pedagóga, s ktorým priebežne konzultujú,“ opisujú priebeh netradičného vyučovanie Kiripolskí.

Kontakt pri tomto vzdelávaní zostáva naďalej autentický ako pri prezenčnom vzdelávaní. „Naši pedagógovia pripravujú pre deti zadania jednak súvisiace s cieľmi, na ktoré sa zameriavame, ale aj s cieľmi, ktoré napĺňajú požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Súčasťou zdrojov, ktoré deťom ponúkame, sú videá, odkazy na stránky, iné zdroje rozširujúce obzor k danej téme. Dôležité je, aby bol vzájomný kontakt autentický a prirodzený, rovnaký ako pri prezenčnom vzdelávaní,“ upozorňujú odborníci na domáce online vzdelávanie.

Známky či motivácia?

K zadaniam majú žiaci prístup počas celého dňa, v prípade potreby môžu konzultovať aj so psychológom. „Deti majú svoje zadania k dispozícii stále, takže sa k nim môžu vracať počas celého dňa. Vedia, kedy sa môžu obrátiť na pedagóga. Zaviedli sme aj službu konzultácie so psychológom, na ktorého sa v prípade potreby môžu tiež online obrátiť,“ hovoria Kiripolskí. Pri tomto štýle učenia sa kladie dôraz na technické zručnosti. „Deti poznajú kritériá k výstupom vopred. Je to súčasť bezpečného prostredia. Zadanie má byť jednoznačné, aby sme udržali fokus na cieľ. Výsledky sú potom porovnateľné ako na prezenčnom učení. Deťom v 3. a 4. ročníku pribudla požiadavka na technické zručnosti pri nahrávaní výstupov. To ale riešime priebežne. Naše deti na druhom stupni sú zvyknuté na online priestor vďaka spolupráci s českou školou.“

Mnohých študentov v tomto období čakajú dôležité skúšky. Žiaci, ktorí sú zapojení do spomínaného systému vzdelávania, nie sú známkovaní priebežne, známky vidia až na vysvedčení. Napriek tomu po každom ukončení témy žiakov čaká test, čím sa zvyšuje objektivita. „Naše deti robia komisionálne preskúšania dvakrát ročne a najbližšie ich čaká v júni. U nás neznámkujeme v žiadnom ročníku. Deti vedia, že sa neučia pre známky a ani pre nás, ale pre seba. Vzdelávanie je nastavené na podporu vnútornej motivácie detí. S klasifikovaním sa naše deti stretávajú iba na komisionálnom preskúšaní, po ktorom dostávajú známky na vysvedčení. Aby sme mali my aj deti prehľad o úrovni ich vedomostí, naše bloky sú štruktúrované tak, že ich súčasťou je aj test po skončení témy. Súbory testov si učitelia pripravujú aj v rámci opakovania. Každému, kto online vzdelávanie robí, to odporúčame. Dodáva to vzdelávaniu viac objektivity. Treba ale dodať aj to, že treba aj vedieť robiť dobré testy,“ hodnotia domáce vzdelávanie Kiripolskí.

Nie je potom štúdium v pohodlí domova pre žiakov jednoduchšie v tom zmysle, že ich môže lákať „podvádzať“ svojich učiteľov? Odpovedajú Kiripolskí: „Všetko je otázka motivácie. Ak sa dieťa učí preto, že má vnútornú potrebu – chce byť múdre, rado zdoláva výzvy, je vnútorne motivované, má dobrý partnerský vzťah s pedagógom, vtedy na podvádzanie ani nepomyslí. Nemá dôvod. Ak sa dieťa učí zo strachu pred známkami, pre učiteľov, pre rodičov, v snahe dosiahnuť výsledky, ktoré nezodpovedajú jeho schopnostiam a naplniť tým očakávania alebo vyhnúť sa trestu, porovnáva sa s iným deťmi, vtedy sa najčastejšie uchyľuje k „podvádzaniu“.“

V tomto modeli by sa mal každý podieľať v rovnakej miere na chode domácnosti, mal by prevziať svoj diel zodpovednosti, mal by byť jasne stanovený denný režim.

Na záver sme sa odborníkov na domáce online vzdelávanie opýtali, čo by momentálne odporúčali rodičom? Aké aktivity so žiakmi im pomôžu prekonať toto náročné obdobie? „Nehovorme o rodičoch a žiakoch. Hovorme o rodine, ktorá je v situácii, kedy je dôležité nastaviť úplne nový funkčný rodinný model v obmedzenom priestore s obmedzenými možnosťami a možno neobmedzenými dátami, v ktorom sa učíme všetci. V krízových situáciách nás môžu zachrániť rutiny,“ radia Kiripolskí všetkým a upozorňujú na to, že súčasný stav môže trvať niekoľko týždňov, prípadne aj mesiacov.

Dôležitý je pocit zodpovednosti a nastaviť si denný režim. Rodičia by nemali zabúdať nechať deťom aj priestor na voľnú hru a oddych. „Toto je perspektíva niekoľkých týždňov, možno mesiacov. V tomto modeli by sa mal každý podieľať v rovnakej miere na chode domácnosti, mal by prevziať svoj diel zodpovednosti, mal by byť jasne stanovený denný režim, v ktorom by mal byť vyhradený čas a priestor na spoločné aktivity, ale aj čas pre samotu – čas veľkého rešpektu jedného k druhému, možno čas na písanie denníka. Naša skúsenosť hovorí, že to, čo deti potrebujú najviac, je čas na voľné hranie sa. Doprajte im ho a keď vás k hre pozvú, nechajte všetko tak a choďte. Ticho pozorujte, lebo sa o svojom dieťati a o sebe dozviete viac, ako vám kedy kto povedal,“ uzatvárajú Kiripolskí.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #domáce vzdelávanie #samovzdelávanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy