Známky alebo slovné hodnotenie? Prieskum ukázal, ktorú formu preferujú rodičia

Koronavírus prerušil klasické vyučovanie v priestoroch škôl, žiaci zostali odkázaní na domáce vyučovanie. Radikálne zmeny vo vyučovaní však prinášajú rôzne reakcie nielen samotných žiakov, ale aj rodičov. Tým to často komplikuje situáciu v práci, niektorí nepracujú vôbec a niektorí majú nariadenú prácu z domu a zvyšok musí chodiť do práce. Dohliadnuť na deti v domácej výučbe je tak často veľká výzva. Veľkou neznámou a neprebádanou oblasťou je však hodnotenie žiakov, pretože sa blíži koniec školského roka.

23.04.2020 13:00
škola, trieda, vyučovanie, vzdelávanie,... Foto:
Rodičia by slovné hodnotenie uvítali.
debata

Ministerstvo školstva zverejnilo prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút na vzorke 505 respondentov z celého Slovenska. Otázky prieskumu sa venovali tomu, aké hodnotia rodičia zmeny vo vyučovaní a hodnotení žiakov a čo hovoria na úpravu systému hodnotenia. „Otázky prieskumu reflektovali aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, pri opakovaní ročníka a v obsahu vzdelávania, ktoré začiatkom apríla predstavilo ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav,“ píše na svojej stránke ministerstvo.

Aký postoj majú rodičia k navrhovaným zmenám? „Reprezentatívny prieskum ukazuje, že rodičia vítajú navrhované zmeny vo vzdelávaní a to nielen v čase trvania pandémie spôsobenej vírusom COVID-19, ale aj po nej," povedal riaditeľ agentúry FOCUS Martin Slosiarik.

Slovné hodnotenie rodičia vítajú. „Väčšina rodičov, celkovo až 84 %, víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. Viac ako pätina rodičov by preferovala pre aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 %) a viac ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia (61 %). Po skončení krízovej situácie by slovné hodnotenie na vysvedčení v ZŠ v nejakej podobe uvítali takmer dve tretiny rodičov (63%),“ opisuje výsledky prieskumu ministerstvo.

Slovné hodnotenie má zabezpečiť spravodlivosť medzi hodnotením žiakov a podľa niektorých odborníkov by táto forma hodnotenia mala zmysel i v budúcnosti. „Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie majú v tejto situácií veľmi rozmanité. Vzhľadom na jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka, by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,“ povedala riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Rodičov sa v prieskume pýtali, aj na usmernenie, že žiadny žiak nemôže opakovať ročník. „Svoj súhlas s ním vyjadrilo až 70 % rodičov,“ poznamenáva ministerstvo školstva na svojej stránke.

A čo hovoria rodičia na zmeny, ktoré sa týkajú obsahu vzdelávania? „Výrazne pozitívne hodnotili rodičia aj navrhnuté zmeny v obsahu vzdelávania, v rámci ktorých boli vybrané z učiva len prioritné oblasti. Súhlasili s tým takmer takmer tri štvrtiny (72 %) rodičov, pričom 67 % z nich by súhlasilo so zmenami v obsahu aj po skončení koronakrízy,“ informoval ďalej rezort.

Mladí ľudia potrebujú rozvinúť okrem iného v dnešnej dobe aj kritické myslenie, kreativitu, vnútornú motiváciu, mali by vedieť pracovať v tíme. "Dôraz na memorovanie faktov bol aj v minulosti problematický. V dnešnej informačnej dobe to platí obzvlášť. Potrebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií a posilňovať u nich životné zručnosti, akými sú kritické myslenie, tímová spolupráca, kreativita či vnútorná motivácia učiť sa niečo nové. Aby učitelia mali čas tieto zručnosti u žiakov rozvíjať, potrebujeme ubrať z predpísaného obsahu učiva,” povedala Tina Gažovičová z Komenského inštitútu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prieskum #vysvedčenie #hodnotenie žiakov #koronavírus #domáce vzdelávanie #online vyučovanie