Vynikajúce digitálne zručnosti sa očakávajú práve od absolventov VŠ

Ovládanie čo najviac softvérových nástrojov je dnes na trhu práce veľmi žiaduce. Súčasná situácia síce nevyzerá pozitívne, študenti sú zatvorení v domácej výučbe, vzdelávanie pokračuje ďalej. Tak ako musí pokračovať ekonomika a všetko ostatné. Vychádzajúci absolventi budú medzi sebou zvládať konkurenčný boj, kto má lepšie zručnosti a schopnosti, ktoré bude potenciálny zamestnávateľ od nich očakávať.

, 04.05.2020 15:15
STU, FIIT, student, vysokoskolak, vysoka skola Foto: ,
Univerzity potrebujú pracovať s kvalitnými softvérmi a inžinierskymi nástrojmi a ponúkať študentom možnosť rásť aj na profesionálnej úrovni.
debata

Univerzity potrebujú pracovať s kvalitnými softvérmi a inžinierskymi nástrojmi a ponúkať študentom možnosť rásť aj na profesionálnej úrovni, získať praktické skúsenosti už počas samotného štúdia je pre nich veľkým plusom.

Aj keď mnoho firiem predbežne ohlásilo prepúšťanie a pravdepodobne bude pre absolventov oveľa náročnejšie nájsť si po škole zamestnanie, budúcnosť je v moderných technológiách. O tom sa presviedčame dennodenne, pretože v mnohých domácnostiach sa obývačky menia na kancelárie a detské izby na učebne. Budú nám chýbať kvalitní vedci, inžinieri, matematici, fyzici či chemici, vývojári a množstvo iných odborníkov?

Byť konkurencieschopný nie je jednoduché. Konkurenčnú výhodu poskytuje univerzitám, ale nielen im, licencia MATLAB. Je to inžiniersky nástroj pre technické výpočty a simulácie, ktorý má široké uplatnenie – jedným z nich práve vo výučbe, výskume a projektovo orientovanom vzdelávaní. Tento nástroj využíva viac ako 5 000 univerzít po celom svete, na Slovensku sa ním môžu pochváliť Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO), Univerzita J. Selyeho, Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA).

V čom vidia pozitíva spomínaného inžinierskeho nástroja naše univerzity? Pomocou neho sa dokážu študenti naučiť všetko to, čo využijú aj v praxi, prípadne pri podnikaní a poskytne im výhodu oproti ostatným. MATLAB je tiež podľa pedagógov dôležitou súčasťou výskumu, študentom sa osvedčil tiež a vidia v ňom zmysel.

Prínos pre študentov a vedu

Prorektor Karol Matiaško z UNIZA oceňuje prínos k procesu výučby a taktiež vedecko-výskumnej činnosti. „Pri výskume a aj pri výučbe často riešime problematiku, ktorá si vyžaduje implementáciu náročných numerických procedúr. Je to problematika riešenia otázok v oblasti nelineárnych rovníc, riešenia sústav rovníc, riešenia diferenciálnych a integrálnych rovníc a podobne. Využívanie tohto systému považujeme za nástroj pre skvalitnenie vedy a zároveň pre prípravu našich absolventov na aktuálne potreby praxe, ktoré vyžadujú poznatky s využitím takéhoto nástroja pri vývoji rôznych riešení vyplývajúcich z požiadaviek praxe,“ vysvetľuje na začiatok prorektor pre informačné systémy Karol Matiaško.

MATLAB využívajú aj profesori a študenti TUZVO. Ako vnímajú tento krok pedagógovia? „Vnímam ho ako krok dopredu pre našu školu, učiteľov, ale hlavne študentov. Mňa osobne k tomu viedlo využitie MATLAB-u ako nástroja na chemicko-inžinierske výpočty, ktoré vyučujem a ktoré potrebujú zvládnuť hlavne študenti, ktorí s matematikou, čím ďalej tým viac, nie sú kamaráti,“ opisuje svoje skúsenosti vysokoškolská pedagogička Anna Ďuricová z TUZVO.

Prinášať čo najviac možností pre študentov má význam, svoje uplatnenie má tento nástroj napríklad aj v environmentálnom inžinierstve. „Naša univerzita je technická univerzita, to znamená, že výučba i výskum sa deje v technickom prostredí. Máme Technickú fakultu, Drevársku fakultu, ktoré fičia a majú fyzikálny základ v matematike i kreslení, na Fakulte ekológie a environmentalistiky je odbor Environmentálne inžinierstvo, ktoré takisto pracuje s mnohými výpočtami a vyhodnoteniami v odborných predmetoch. Lesnícka fakulta má už tiež svoje skúsenosti s využívaním „matlabovských“ možností. Samotný výskum vždy siaha po grafickom a štatistickom vyhodnotení, ktoré sú na dosah v programovom prostredí MATLAB,“ pokračuje Ďuricová.

Technických nástrojov sa netreba báť

Inžinierske nástroje môžu evokovať u ľudí dojem, že sú náročné. „Tento systéme je ľahko naučiteľný a zároveň aj dostatočne robustný na to, aby sa v ňom dali vykonávať i zložité technické výpočty a simulácie. Pretože poskytuje predprogramované šablóny a vzory, umožňuje pedagógom, vedcom a študentom pochopiť podstatu riešeného problému bez nutnosti zdĺhavého ladenia parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a dĺžku trvania technických výpočtov. Zároveň však umožňuje vykonávať parametrizáciu hodnôt, čo vytvára priestor pre bádanie a objavovanie nových znalostí pri riešení bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, respektíve pri riešení rôznych vedeckých problémov,“ hodnotí pridanú hodnotu MATLAB-u Karol Matiaško. Reakcie študentov a pracovníkov univerzity sú podľa prorektora Matiaška pozitívne. Študenti sú totiž schopní veľmi rýchlo sa adaptovať na používanie tohto systému a aktívne ho využívajú pri riešení semestrálnych prác v rámci rôznych predmetov, ale aj pri riešení záverečných prác. „Väčšina študentov vníma možnosť používať MATLAB ako benefit, ktorý im zvyšuje možnosti získania znalostí využiteľných v budúcej kariére,“ približuje Karol Matiaško.

Aký je záujem študentov? „Zatiaľ je ťažké vyhodnotiť tento záujem, pracovali sme v škole krátko po zavedení celouniverzitnej licencie, kým nás nezasiahla izolácia zo školy a špecifická výučba online. Z mojej skúsenosti však môžem povedať, že som implementovala kurzy na samoštúdium poskytnuté v MATLABe miesto chemicko-inžinierskych laboratórnych cvičení, ktoré sa nedali v tomto čase vykonávať. Reakcie týchto mojich študentov sú nad očakávanie, kurzy zvládajú, dokonca niektorí sa potešili, že sa takto môžu rozvíjať ďalej. Samozrejme, našli sa odporcovia, vyhlasujúc, že matematiku nemajú radi a že je to príliš informatické a programovateľné,“ odpovedá Anna Ďuricová

Podľa vysokoškolskej pedagogičky Anny Ďuricovej MATLAB v prvom rade pomôže študentom zlepšovať si svoje digitálne zručnosti, ktoré sú dnes nevyhnutné nielen vo vzdelávaní, ale aj priamo v praxi. „Môžu si overovať svoje nápady a zároveň si ich uplatniť v reálnom čase. Zlepšujú si svoju kreativitu, rozširujú obzory a vytvárajú svoje konkrétne algoritmy na uľahčenie práce, výpočtov a nastavených problémov. Určite si zvyšujú hodnotu svojho vzdelania a budú sa môcť prezentovať získanými bonusmi pri hľadaní si práce.“

Byť lepší ako ostatní

Zručnosti a prax – to očakávajú zamestnávatelia. Digitálne zručnosti sú tak dnes už nevyhnutnosťou všetkých absolventov. Čo môžu dnešní absolventi podľa Karola Matiaška ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi? Znalosť práce s podobnými systémami ponúka podľa neho predovšetkým obrovskú flexibilitu pri zvykaní si na nové softvérové nástroje, predovšetkým na aplikačnej úrovni.

„Študenti sa počas svojho vzdelávania stretnú s viacerými softvérovými nástrojmi, vrátane tých profesionálne používaných v jednotlivých oblastiach priemyslu. Vďaka tomu si vytvárajú určitú pružnosť a univerzálnosť pri používaní rôznych softvérových nástrojov. Túto schopnosť môžu následne veľmi dobre použiť pri adaptácii na špecializované softvérové nástroje používané budúcimi zamestnávateľmi. Po absolvovaní predmetov, v ktorých aktívne využívajú MATLAB na riešenie problémov a spracovanie výsledných dát – ako napríklad grafika, aproximácie, fitovanie a podobne – sú študenti schopní profesionálne a efektívne v primeranej dobe riešiť celý rad problémov, ktoré prináša reálna prax. Sú schopní definovať problém, vyriešiť ho, interpretovať a prezentovať svoje výsledky. Absolvent, ktorý ponúka takéto digitálne zručnosti, je prínosom pre každého zamestnávateľa,“ povedal na záver prorektor UNIZA Karol Matiaško.

Univerzity tak môžu konkurenčnú výhodu získať aj pomocou licencie MATLAB, pričom stovky univerzít, ktoré tento nástroj využívajú, prešli na model Campus-Wide Suite licencie. Medzi nimi sú svetové univerzity, české a aj tie naše. Viac sa dočítate už TU.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #technológie #vysoké školy #univerzity #Matlab
Flowers