Čo všetko sa skrýva za učením sa cudzích jazykov?

Tohtoročné letné prázdniny budú pre mnohých iné ako zvyčajne. Cestovanie sa spomalilo, a tak napríklad stredoškoláci či vysokoškoláci nebudú toľko cestovať do rôznych kútov sveta, spoznávať nové kultúry, učiť sa jazyk a popritom prípadne pracovať. Určite sa to dotkne aj tých, ktorí zvykli vycestovať na letné brigády ďaleko do zahraničia. Nič sa však nemení na tom, že prázdniny môžu využiť všetci na zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch. A tí, ktorí sa za hranice vyberú, zas môžu pracovať na zdokonaľovaní sa v niektorom z cudzích jazykov.

29.06.2020 10:20
jazyk, štúdium Foto:
Učenie sa cudzích jazykov rozvíja aj ďalšie mentálne schopnosti.
debata

O tom, že cudzie jazyky sú dnes už nevyhnutnou súčasťou mnohých profesií, nemusíme hovoriť. Absolventi, ktorí ovládajú aspoň jeden, prípadne viac jazykov, to môžu mať jednoduchšie pri hľadaní si práce. Cudzie jazyky im totiž zvyšujú hodnotu na trhu práce. Okrem toho však prinášajú aj iné benefity.

Mnoho odborníkov sa zhoduje na tom, že znalosť cudzích jazykov napomáha tiež k rozvoju ďalších mentálnych schopností, nesmie však chýbať motivácia k učeniu. „Učenie sa jazyka však vyžaduje určitú dávku motivácie, keďže ide skôr o maratón ako šprint. Po dosiahnutí určitej úrovne musí človek daný jazyk aktívne používať, aby ho po čase nezabudol. Spôsob, akým sa polygloti dokážu neustále motivovať pri učení, je rôzny, no všetci sa zhodnú na tom, že znalosť viacerých cudzích jazykov prináša veľké množstvo benefitov,“ potvrdzuje aj jazykový nadšenec Michal Grodza, ktorý pôsobí v združení Edukácia@Internet a tiež spoluorganizuje rôzne podujatia pre polyglotov.

Sedem výhod učenia sa jazykov

A aké sú teda benefity učenia sa cudzích jazykov? Michal Grodza spomína sedem oblastí, ktoré pozitívne ovplyvňujú cudzie jazyky. A tak učenie sa jazykov môže žiakom, študentom a nielen im, pomôcť v rôznych smeroch:

Posilňuje kognitívne schopnosti a schopnosť riešiť problémy

„Učenie sa nového cudzieho jazyka si vyžaduje osvojenie si nového systému pravidiel, štruktúr a slovnej zásoby. Mozog sa musí vysporiadať s komplexnosťou, keďže sa snaží pochopiť nové štruktúry a absorbovať nové informácie,“ vysvetľuje Grodza.

Zlepšuje pamäť

Ako to funguje v praxi? Čím viac mozog používame, tým lepšie funguje. Znalosť cudzieho jazyka si podľa Grodzu vyžaduje nielen naučenie sa novej slovnej zásoby a pravidiel nového systému, ale aj ich opätovné pripomínanie a využívanie v praxi. Mozog tak berie učenie sa nového cudzieho jazyka ako telocvičňu.

Zbystruje myseľ

Výučba cudzích jazykov stimuluje našu myseľ, dokážeme lepšie vyhodnotiť situáciu a odhaliť aj nepravdivé informácie. „Výskum španielskej Univerzity Pompeau Fabra odhalil, že viacjazyční ľudia vynikajú v pozorovaní svojho okolia. Je pre nich ľahšie všimnúť si niečo irelevantné alebo klamlivé. Rovnako sú lepší v odhaľovaní zavádzajúcich informácií,“ hovorí ďalej Grodza.

Odďaľuje stareckú demenciu

Podľa Grodzu viacero štúdii, ktoré sa venujú tejto téme, prinieslo rovnaké výsledky. „Učenie sa cudzieho jazyka udržiava váš mozog zdravý. Starecká demencia sa u viacjazyčných ľudí vyskytuje o dva až tri roky neskôr,“ upozorňuje jazykový nadšenec.

Zlepšuje schopnosť rozhodovať sa

Niekedy sa človek nedokáže rozhodnúť, váha. „Výskum univerzity v meste Chicago zistil, že pre viacjazyčných ľudí je ľahšie robiť rozhodnutia. Toto zistenie je spojené so skutočnosťou, že pri učení cudzieho jazyka sa učíme i rôzne nuansy slov, regionálne výrazy a pri komunikovaní sme z nich nútení vyberať si,“ zdôrazňuje pozitívny vplyv jazykov Michal Grodza.

Zlepšuje sociálne zručnosti

Spolu s cudzím jazykom objavujeme cudziu kultúru. To nám umožňuje byť flexibilnejší a otvorenejší voči názorom a správaniu sa ostatných ľudí. „Ak ovládame viacero cudzích jazykov, máme tú výhodu, že vidíme svet z rôznych uhlov pohľadu a zvyšujeme si tak svoju schopnosť komunikovať v dnešnom globálnom svete,“ hodnotí Grodza.

Zlepšuje výsledky v ostatných akademických oblastiach

Vďaka jazykom môžeme byť lepší napríklad v matematike, ale aj v čítaní s porozumením. Práve s tým majú dnes žiaci často problém. „Zlepšenie kognitívnych schopností má podľa výskumov za následok lepšie výsledky v štandardizovaných testoch v matematike či čítaní s porozumením. Schopnosť riešiť problémy sa odráža pri učení sa akéhokoľvek školského predmetu,“ uzatvára Michal Grodza.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cudzie jazyky #polygloti #Michal Grodza