Veľký rebríček univerzít a fakúlt podľa požiadaviek z trhu práce

Súčasná situácia absolventom nepraje. Medzi zamestnávateľmi je najväčší záujem o absolventov informatiky, strojárstva a ekonomiky. Rebríček portálu Profesia.sk naznačuje, že čerstvo doštudovaní uchádzači majú náročnejšiu situáciu ako roky dozadu.

15.07.2020 08:00
vysoká škola, študenti, štúdium, učenie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 13. raz. Každoročná analýza mapuje úspech absolventov na trhu práce počas predošlého roka. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.

Náročnejší štart na trhu práce

Spomedzi odborov sa prvé miesto nezmenilo. Firmy majú najväčší záujem o absolventov informatiky. Výrazne sa však zmenil boj firiem o čerstvo doštudovaných ľudí. Záujem firiem opadol. Kým v roku 2018 si životopis absolventa informatiky prehliadalo priemerne sedem zamestnávateľov, vlani počet klesol na šesť. Ešte výraznejší úbytok záujmu o čerstvo doštudovaných uchádzačov vidíme pri ostatných odboroch. Napríklad CV absolventov strojárstva si otvorilo v roku 2018 priemerne šesť zamestnávateľov, vlani to boli už iba necelí štyria.

Nižší záujem pritom možno vnímať pri absolventoch všeobecne. Týka sa to všetkých odborov. Pokles záujmu firiem však možno sledovať pri uchádzačoch celkovo. Situácia sa preto netýka iba absolventov. Dôvodom sú zmeny na trhu práce.

Prvenstvo obhájila Ekonomická univerzita

Spomedzi slovenských verejných vysokých škôl bol vlani na Profesia.sk najväčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity. Za ňou skončili ďalšie dve bratislavské školy – Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Keď porovnáme súčasný rebríček s minulým rokom, z Top 10 vypadla iba jedna škola. Technickú univerzitu vo Zvolene nahradila Univerzita Konštantína Filozofa.

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Tak ako rok dozadu opäť ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v Top 20 na rovnakom mieste. Najväčší prepad zaznamenala Materiálovotechno­logická fakulta a Strojnícka fakulta rovnako na Slovenskej technickej univerzite. Naopak, oproti vlaňajšku si najviac polepšila Farmaceutická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta manažmentu na Komenského univerzite.

Ťažšie časy pre absolventov

Portál Profesia.sk počas posledných rokov informoval o zvyšovaní podielu ponúk, ktoré sú vhodné pre absolventov. Dôvodom bol najmä výrazne vyšší počet ponúk a náročná situácia u zamestnávateľov, ktorí sa pri hľadaní novej pracovnej sily často trápili. Zmena situácie nastala čiastočne už vlani. Výraznejšia recesia však bola očakávaná až na rok 2020. Tá prišla pre pandémiu omnoho skôr a takisto v omnoho väčšej sile, ako sa predpokladalo. Z tohto dôvodu môžeme predpokladať, že náročnejší príchod na trh práce budú naši absolventi prežívať aj v nasledujúcich rokoch. Vo veľkej výhode sú preto tí, ktorí sa práci a zdokonaľovaniu vo svojom odbore venovali aj mimo školy počas svojho štúdia.

Rebríček študijných odborov podľa záujmu firiem o absolventov

1. Informatika

2. Strojárstvo

3. Ekonomika

4. Spoločenské vedy

5. Stavebníctvo

6. Technika

7. Filozofia

8. Právo

9. Právo

10. Prírodné vedy

11. Zdravotníctvo

12. Šport

13. Pedagogika

14. Teológia

15. Umenie

Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov

1. Ekonomická univerzita

2. Slovenská technická univerzita

3. Univerzita Komenského

4. Technická univerzita v Košiciach

5. Žilinská univerzita

6. Univerzita sv. Cyrila a Metoda

7. Slovenská poľnohospodárska univerzita

8. Univerzita Mateja Bela

9. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

10. Univerzita Konštantína Filozofa

Rebríček fakúlt podľa záujmu o absolventov

1. Fakulta informatiky a informačných technológií STU

2. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

4. Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA

5. Fakulta hospodárskej informatiky EUBA

6. Fakulta podnikového manažmentu EUBA

7. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

8. Fakulta riadenia a informatiky ŽU

9. Národohospo­dárska fakulta EUBA

10. Fakulta manažmentu UK

11. Strojnícka fakulta STU

12. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

13. Obchodná fakulta EUBA

14. Strojnícka fakulta TUKE

15. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

16. Materiálo­votechnologic­ká fakulta STU

17. Filozofická fakulta UK

18. Farmaceutická fakulta UK

19. Elektrotechnic­ká fakulta ŽU

20. Technická fakulta SPU

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #trh práce #požiadavky #Prihlášky na VŠ #vysokoškolskí absolventi