Mladí o štúdium umelej inteligencie či strojového učenia nejavia dostatočný záujem

Umelá inteligencia a strojové učenie sú atraktívne témy. Záujem mladých ľudí o tieto smery však stále nestúpa tak, ako by si odborníci priali. Pritom sa dokážu zamestnať v mnohých oblastiach.

22.09.2020 13:20
Letna skola strojoveho ucenia1 Foto:
Letná škola strojového učenia
debata

Počuli ste už niekedy o strojovom učení? Podľa odborníkov sa s ním stretávame bežne v každodennom živote. O čo teda ide? „Strojové učenie si ľudia často predstavujú ako vec ďalekej budúcnosti – ako nejakú nebezpečnú umelú inteligenciu, ktorá ovládne alebo vyhladí ľudstvo. Faktom však je, že mnohé metódy strojového učenia sa dnes už bežne používajú a stretávame sa s nimi všetci každý deň. Napríklad keď odomykáme telefóny tvárou, dáme si v kolekcii fotografií vyhľadať tie so západom slnka, ťukáme do smart klávesníc, YouTube a Facebook nám odporúčajú obsah, ktorý by nás mohol zaujímať a podobne,“ vysvetľuje na začiatok Michal Gregor z Laboratória umelej inteligencie Žilinskej univerzity v Žiline (LUIZA).

Práve Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) zorganizovala druhý septembrový týždeň za prísnych hygienických opatrení Letnú školu strojového učenia formou interaktívnych cvičení a prednášok. Machine learning – alebo teda strojové učenie – ako súčasť umelej inteligencie patrí podľa Adriany Valentovičovej z UNIZA medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce vedné oblasti. „Niektorí ho označujú za „novú elektrinu“ – katalyzátor, ktorý bude postupne transformovať všetky odvetvia. Nové technológie UNIZA vyučuje podľa aktuálnych požiadaviek doby na letnej škole už po tretí raz,“ hovorí Valentovičová.

Podľa nej práve Letná škola strojového učenia pomáha študentom lepšie uspieť v praxi, zorientovať sa aktuálne a včas v problematike, spolupracovať na riešení praktických úloh z oblasti strojového učenia, v oblasti vedy a výskumu, ale aj v priemysle a v komerčnom sektore. „Vzdeláva vysokoškolských študentov a doktorandov, odborníkov z praxe ale aj výnimočných študentov stredných škôl. Aj keď teoretické prednášky presahujú úroveň stredoškolských znalostí zo súvisiacich odvetví matematiky, vedia študenti stredných škôl zvládnuť praktické bloky a nadobudnuté poznatky použiť vo vlastnom stredoškolskom projekte,“ približuje Valentovičová.

Nedostatok odborníkov na Slovensku je stále problém. Mladí odchádzajú do zahraničia, pričom ich potrebujeme aj doma. „Na Slovensku máme výrazný nedostatok odborníkov s dobrými teoretickými poznatkami a praktickými zručnosťami z oblasti umelej inteligencie a strojového učenia. Schopnosť presadiť sa v týchto a ďalších inovatívnych oblastiach predstavujú nevyhnutný predpoklad našej budúcej ekonomickej prosperity. Letná škola, ale aj ďalšie aktivity laboratória LUIZA a združenia Slovak.AI sa snažia prispieť ku tréningu takýchto šikovných odborníkov, ktorých veľmi potrebujeme,“ tvrdí Michal Gregor.

Môžu si nájsť uplatnenie aj absolventi takýchto smerov? Podľa odborníkov určite. Aké profesie zo strojového učenia pre absolventov vyplývajú a kde sa môžu nakoniec uplatniť? „V zahraničí a už aj na Slovensku je dopyt po ľuďoch s týmito zručnosťami veľmi veľký. Zároveň ide o veci, ktoré sa využívajú naprieč mnohými rôznymi odvetviami. V priemysle sa v súčasnosti pracuje s veľkými množstvami dát, z ktorých treba vedieť vyťažiť čo najviac. V oblasti medicíny sa experimentuje s čiastočne automatizovanou diagnostikou, napríklad v podobe automatického vyhodnocovania rádiologických snímok. Internetové obchody – či už predávajú fyzický tovar alebo iné produkty, ako sú napríklad hudba a filmy – potrebujú systémy, ktoré by zákazníkom vedeli odporúčať tovar,“ vysvetľuje ďalej Gregor, ktorý tiež poukazuje na to, že všetky takéto riešenia musí vedieť niekto vyvinúť, nasadiť a udržiavať. „Aj veľa firiem na Slovensku si už uvedomuje, že sa potrebuje venovať tejto oblasti, aby si udržalo konkurencieschop­nosť, takže záujem o absolventov z ich strany rastie,“ uisťuje záujem zo strany zamestnávateľov Gregor.

Napriek tomu, že umelá inteligencia je veľmi atraktívna téma, študenti o ňu až taký záujem neprejavujú. A tak niektoré univerzity pripravujú pre študentov modernejší obsah aj formou nového študijného programu, ktorý sa bude venovať práve tejto téme. „Na Slovensku máme pomerne málo záujemcov o technické smery štúdia všeobecne. Umelá inteligencia a strojové učenie patria síce v súčasnosti medzi pomerne atraktívne témy, ale myslím si, že ten nedostatok je stále citeľný. Na univerzite kontinuálne pracujeme na príprave nového, moderného obsahu pre oblasť umelej inteligencie a strojového učenia – v blízkej budúcnosti by mal vzniknúť aj nový študijný program orientovaný špecificky na túto oblasť,“ približuje Gregor.

Flexibilita počas štúdia zohráva dôležitú úlohu. „Jednou z výziev pre nás je ako nastaviť štúdium v našich podmienkach dostatočne flexibilne, aby mali študenti omnoho väčšiu voľnosť pri výbere predmetov, aby si mohli zvoliť, na čo sa chcú zamerať a aby sa posilnila aj multidisciplinarita štúdia. Flexibilné systémy sú pre študentov motivujúcejšie a umožňujú im v rámci štúdia cielenejšie investovať čas,“ tvrdí Gregor.

A pre koho bola letná škola sprístupnená a ako sa môžu prihlásiť? „Letná škola bola otvorená predovšetkým pre záujemcov z vysokých škôl a z firiem, ale každoročne umožňujeme účasť aj výnimočným študentom zo stredných škôl. Podmienkou sú dostatočné základy na to, aby vedeli zvládli praktickú časť letnej školy. Prihlasovanie prebieha online. Na letnej škole vystúpili aj tento rok hostia – viacerí výborní odborníci z firiem, ale skvelú prednášku o spracovaní prirodzeného jazyk mal napríklad aj Marek Šuppa z UK. Verím, že v rámci budúceho ročníka pôjdeme ešte ďalej a podarí sa nám ho zorganizovať v užšej spolupráci s ďalšími univerzitami. Nie je ani vylúčené, že sa bude tento raz konať v Bratislave alebo v Košiciach. Uvidíme…,“ uzatvára Michal Gregor.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #strojové učenie #UNIZA #LUIZA