Aplikácia vypočíta vysokoškolákom výšku štipendia. Môže ísť až o sumu 300 eur mesačne

Situácia nie je jednoduchá ani pre vysokoškolákov, pomôcť im môže štipendium, o ktoré môžu požiadať štát. Aké podmienky musí spĺňať uchádzač a o akej výške štipendií hovoríme? Viac už v nasledujúcich riadkoch.

02.10.2020 11:00
náklady, živnostník, financie, Foto:
Študenti si môžu preveriť možnosti na získanie finančnej injekcie od štátu.
debata

Štúdium na vysokej škole je náročne nielen v súvislosti s časom, ktorý mu treba venovať, ale rovnako tak aj po finančnej stránke to môžu mať mnohí študenti komplikovanejšie. Pomoc môžu pýtať od štátu. Ako je to však s podmienkami? Všetky vysoké školy ich majú v tomto školskom roku rovnaké, pričom podmienky určuje rezort školstva.

A kto môže o štipendium požiadať? „Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia prvého a druhého stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku,“ informuje Patrik Lučan z projektu Študentské financie, ktorý v uplynulých dňoch informoval na svojej stránke o tom, ako si pomocou aplikácie možno vypočítať, koľko financií môže študent získať. Podľa neho výška mesačného sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne so študentom posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Študent musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, občianstvo tu nehrá úlohu.

A ako často sa vypláca štipendium? Funguje na mesačnej báze, pričom maximálna výška takéhoto štipendia predstavuje 300 eur mesačne. Podľa Lučana je to vôbec najvyššia suma štipendia, akú kedy ministerstvo školstva študentom poskytovalo. Výška štipendií však závisí od niekoľkých kritérií.

Projekt Studentskefinan­cie.sk ďalej informuje o tom, ako sa vypláca štipendium študentom: Ak študentovi bude štipendium priznané, vyplatené mu bude od toho mesiaca, v ktorom si podal žiadosť. Spätné vyplatenie štipendia – za mesiace pred podaním žiadosti – však už nie je možné.

Výška štipendia

  • 250 eur – maximálna výška štipendia, ak študuje vysokoškolák na univerzite vzdialenej do 30 km od svojho trvalého bydliska.
  • 300 eur – maximálna výška štipendia, ak študuje vysokoškolák na univerzite vzdialenej viac než 30 km od svojho trvalého bydliska.

Komu teda vzniká nárok na štipendium? „Sociálne štipendium môže získať študent iba vtedy, ak študuje dennou formou na prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia, pričom konkrétna VŠ musí mať sídlo na Slovensku,“ informuje ďalej Lučan. Zahraničné VŠ toto štipendium neposkytujú a priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, čo je dobrou správou aj pre tých, ktorí majú viac ako 26 rokov.

Projekt zároveň prichádza s jednoduchou aplikáciou, vďaka ktorej si môžu študenti vypočítať, či majú na štipendium nárok a v akej výške.

Podľa vyššie spomínaného projektu študent, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, tak už počas tohto stupňa na štipendium nemá nárok. Napríklad, ak študent prvého stupňa, ktorý získal titul bakalára, môže najbližšie o štipendium požiadať až na druhom stupni. Študent, ktorý získal titul na druhom stupni (Mgr., Ing, a pod.), už na získanie štipendia stratil celkovo nárok.

Treba si dať pozor aj na prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Môže to byť problém pri získaní štipendia. „Štipendium môžeš získať, iba ak neprekročíš štandardnú dĺžku štúdia – napríklad neštuduješ bakalára dlhšie ako tri roky. Tu si ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného,“ upozorňuje ďalej Lučan na stránke projektu.

Pri výpočte výšky štipendia sa podľa Študentských financií zohľadňuje aj celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu najbližší rodinní príšlušníci ako rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti.

Dobrou správou je aj to, že termín podania nie je príliš časovo oklieštený. Žiadosť o štipendium totiž môžu študenti podať kedykoľvek počas akademického roka – od septembra až do júna.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysokoškoláci #vysokoškolské pôžičky #sociálne štipendium