Podanie prihlášky na vysoké školy nepodceňujte

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky škole alebo univerzite. Pred začatím kontaktujte študijné oddelenie, aby ste dostali presné informácie o spôsobe doručenia prihlášky.

, 27.10.2020 11:00
vysoká škola, prihláška, notebook, štúdium Foto:
V prípade, ak uchádzač nedoloží potrebné dokumenty a prihlášku pošle po termíne, škola nepožiada o ich doplnenie.
debata

Vysoká škola môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Čo sa uvádza v prihláške:

  • a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu
  • b) údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní
  • c) údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
  • K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady požadované vysokou školou podľa zákona o vysokých školách. Spracovávať osobné údaje podľa osobitného predpisu 40) uvedené v podkladoch a v žiadosti, okrem údajov uvedených v odseku 3, môže vysoká škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihlášky podávali v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. Termín prihlášky závisí od konkrétnej fakulty a študijného programu.

Uchádzač sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu. Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Jednotlivé fakulty poskytujú uchádzačom on-line návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.

Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky (elektronickej alebo papierovej) od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu (záujmu študovať), zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) a/alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov ku zápisu, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z tejto alebo fakultnej webovej stránky. Ak podávate prihlášku osobne v podateľni fakulty, nezabudnite si vypýtať potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania.

Nezabudnite k prihláške doložiť všetky potrebné doklady. Maturanti majú povinnosť priniesť maturitné vysvedčenie dodatočne na prijímacie pohovory.

V prípade, ak uchádzač nedoloží potrebné dokumenty a prihlášku pošle po termíne, škola nepožiada o ich doplnenie. Prihláška bude považovaná za neúplnú a uchádzač nebude pozvaný na prijímacie pohovory alebo nebude prijatý pre nedodanie dokladov v požadovanom termíne.

Nezabudnite na podpis. Nepodpísaná prihláška je neplatná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #ako postupovať #Prihlášky na VŠ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy