Dištančné vzdelávanie je štandard

Aj vysoké školy museli reagovať na pandémiu nového koronavírusu. Dištančnú výuku si vyskúšali už počas prvej vlny, dnes, v čase hrozivého nárastu pozitívne testovaných i chorých, sa stáva štandardom. Zisťovali sme, ako fungujú.

18.11.2020 12:00
dištančné vzdelávanie, videohovor, online... Foto:
Vysoké školy rátali s druhou vlnou pandémie a svoju výučbu jej prispôsobili.
debata

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského študuje na bakalárskom a magisterskom stupni spolu 2 762 študentov, z toho 189 zahraničných, vrátane tých, ktorí prišli na semestrálny pobyt v rámci programu Erasmus+.

"Druhá vlna pandémie nás nezastihla nepripravených. Už na začiatku marca, keď sa na Slovensku objavili prví infikovaní s novým koronavírusom, bola naša univerzita jedna z prvých vysokých škôl, ktoré prešli veľmi rýchlo na dištančnú formu vzdelávania,“ hovorí docentka Mariana Szapuová, prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Mariana Szapuová, prodekanka z Filozofickej... Foto: Archív M. Szapuovej
Mariana Szapuová, prodekanka, Univerzita KOmenského Mariana Szapuová, prodekanka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

"Skúsenosti s dištančným vzdelávaním, on-line prednáškami a seminármi, ktoré sme nadobudli počas letného semestra minulého akademického roku, sa ukázali ako veľmi cenné teraz na jeseň, keď nám bolo jasné, že on-line vyučovanie sa zrejme stane novým „normálom“. Vedenie univerzity aj našej fakulty reagovalo na nový spôsob vyučovania i štúdia promptne, naši študenti aj pedagógovia majú k dispozícii viaceré manuály, videotutoriály, organizujú sa školenia zamerané na efektívne využívanie platformy MC Teams na študijné aj pedagogické účely. Ak by som mala súčasnú situáciu porovnať s obdobím prvej vlny pandémie, v súčasnosti je pedagogický proces možno usporiadanejší, prináša menej neočakávaných výziev, aj keď určite nie je menej náročný.“

Boli sme pripravení

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach študuje v súčasnosti na všetkých troch stupňoch štúdia v oboch formách 7 259 študentov, z toho 1¤611 zahraničných. Z celkového počtu je 522 doktorandov, 58 zo zahraničia.

Tomáš Zavatčan, hovorca Univerzity Pavla Jozefa... Foto: Archív T. Zavatčana
Tomáš Zavatčan, hovorca, UPJŠ Tomáš Zavatčan, hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

"Na základe skúseností z predchádzajúcej vlny pandémie ponúka naša univerzita svojim pedagógom didaktickú a technickú podporu v takej miere, aby bol zabezpečený plynulý prechod z prezenčnej metódy výučby na dištančnú. Na pôde UPJŠ sú odborné a technické podmienky vhodné pre uplatnenie plnohodnotnej výučby dištančne. Problémy, ktoré mohli vzniknúť, resp. nastávajú, počas aktuálneho prechodu, priebežne odstraňujeme, výučba prebieha ďalej, pričom zohľadňujeme aj pripomienky a návrhy zo strany študentov,“ vraví Mgr. Tomáš Zavatčan, hovorca univerzity.

Pomohli skúsenosti z prvej vlny pandémie

Takmer 7 000 študentov, z toho necelých 600 zo zahraničia, študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podľa vedúcej marketingovej komunikácie Dany Strakovej pri prípravách na nový akademický rok zohľadnili aj možnosť druhej vlny koronavírusu.

" Pedagogický proces sme nastavili tak, aby sa na on-line výučbu prešlo plynule na všetkých fakultách, a pri prípravách sme zohľadnili skúsenosti z výučby počas prvej vlny pandémie. Univerzita a jej súčasti riešili nielen pedagogický proces, ale aj informačno-technické vybavenie na jednotlivých pracoviskách, vybavenie prednáškových miestností prispôsobených na on-line výučbu, v súlade s rozvrhom vyučovania. Na fakultách prebiehali aj školenia pre pedagógov s cieľom zvýšiť efektivitu ich práce s e-learningovými a on-line nástrojmi. Pred začiatkom akademického roka sme rokovali so spoločnosťami a prevádzkovateľmi on-line nástrojov, aby sme eliminovali možné problémy, prebiehala aktualizácia systémov a rozšírenie ich kapacity.“

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #vzdelávanie #pandémia #dištančné vzdelávanie