Zoznam vysokých škôl na Slovensku

Na Slovensku máme 34 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 11 súkromných a 3 štátne. V tomto zozname nájdete ich adresy a kontakty.

11.02.2021 10:00
študentka, štúdium, učenie, čítanie, knižnica Foto:
Ilustračné foto.
debata

Verejné vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6

P. O. Box 440

814 99 Bratislava 1

tel.: 02/59 24 49 86

e-mail: infocentrum@uniba.sk

www.uniba.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2

041 80 Košice

tel.: 055/234 11 00, 055/62 226 08

e-mail: rektor@upjs.sk

www.upjs.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73

041 81 Košice

tel.: 055/298 11 32

e-mail: studijne@uvlf.sk

www.uvlf.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12

974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/446 11 11

e-mail: umb@umb.sk, katarina.babelova@umb.sk

www.umb.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

tel.: 033/59 39 111

e-mail: rektor@truni.sk

www.truni.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 1

949 74 Nitra

tel: 037/64 08 111

e-mail: ukf@ukf.sk

www.ukf.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2

949 76 Nitra

tel.: 037/641 41 11, 037/641 51 11

e-mail: verejnost@uniag.sk

www.uniag.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.: 0917 470 507, 02/57 29 45 37

e-mail: public@stuba.sk

www.stuba.sk

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

tel.: 041/513 50 01

e-mail: rektor@uniza.sk

www.uniza.sk

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9

042 00 Košice

tel.: 055/602 20 03, 055/602 20 02

e-mail: kancelar@tuke.sk, maria.mrazova@tuke.sk

www.tuke.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Ulica T. G. Masaryka 24

960 53 Zvolen

tel.: 045/520 61 11

e-mail: info@tuzvo.sk

www.tuzvo.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

tel.: 02/67 29 53 56

e-mail: komunikacia@euba.sk

www.euba.sk

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3

813 01 Bratislava

tel.: 02/59 30 14 11

e-mail: rektorat@vsmu.sk

www.vsmu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo námestie 18

814 37 Bratislava

tel.: 02/59 42 85 00

e-mail: rektor@vsvu.sk

www.vsvu.sk

Prešovská univerzita v Prešove

Ulica 17. novembra 15

080 01 Prešov

tel.: 051/75 63 110

e-mail: unipo@unipo.sk

www.unipo.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

911 50 Trenčín

tel.: 032/74 00 111

e-mail: pr@tnuni.sk

www.tnuni.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22

974 00 Banská Bystrica

tel.: 048/43 20 111

e-mail: info@aku.sk

www.aku.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 2

917 01 Trnava

tel.: 033/55 65 111

e-mail: info@ucm.sk

www.ucm.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1 A

034 01 Ružomberok

tel.: 044/430 46 93

e-mail: info@ku.sk

www.ku.sk

Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne

Bratislavská cesta 3322

P. O. Box 54

945 01 Komárno

tel.: 035/32 60 848

e-mail: info@ujs.sk

www.ujs.sk

Štátne vysoké školy

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1

835 17 Bratislava 35

tel.: 09610 570 04

e-mail: helena.vanharova@minv.sk

www.akademiapz.sk

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Oddelenie vysokoškolského vzdelávania

Demänová 393

031 06 Liptovský Mikuláš 6

tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 550

e-mail: vzdelavanie@aos.sk

www.aos.sk

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12

833 03 Bratislava

tel.: 02/59 37 01 11, 02/59 37 02 74

e-mail: kancelaria.rektora@szu.sk

www.szu.sk

Súkromné vysoké školy

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Panónska cesta 17

851 04 Bratislava

tel.: 02/68 20 45 01

e-mail: bratislava@vsm.sk

www.vsm.sk

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16

851 04 Bratislava 5

tel.: 0905 864 457, 0905 111 183

e-mail: info@vsemvs.sk

www.vsemvs.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Námestie 1. mája č. 1

P. O. Box 104

810 00 Bratislava

tel.: 02/57 78 06 30, 02/54 43 21 33

e-mail: vrskova@vssvalzbety.sk

www.vssvalzbety.sk

Paneurópska vysoká škola

Tomášikova 20

821 02 Bratislava

tel.: 0904 459 000, 02/48 20 88 03

e-mail: info@paneurouni.com

www.paneurouni.com

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

tel : 031/773 28 11

www.vsdanubius.sk

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie 1

080 01 Prešov

tel.: 051/758 17 97

e-mail: studijne@ismpo.sk

www.ismpo.sk

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kráľovská 386/11

909 01 Skalica

tel.: 034/696 52 26

e-mail: m.patakova@sevs.sk

www.sevs.sk

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20

018 41 Dubnica nad Váhom

tel.: 042/442 41 23

e-mail: studijne@dti.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Košťova 1

040 01 Košice

tel.: 055/72 010 71

e-mail: vsbm@vsbm.sk, info@vsbm.sk

www.vsbm.sk

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Grösslingová 53

811 09 Bratislava

tel.: 02/59 23 43 12, 0907 757 354

e-mail: sulikova@bisla.sk

www.bisla.sk

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica

Botanická 354/2

969 01 Banská Štiavnica

tel.: 045/29 01 206; 0905 520 508

e-mail: info@huaja.org

www.huaja.org

Zdroj: MŠVVaŠ SR, internetové portály vysokých škôl

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #zoznam #Kam na vysokú školu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy