Národné porovnávacie skúšky na vysoké školy: Kedy, kde, z čoho a za koľko

Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na 80 fakúlt vysokých škôl. Konajú sa formou písomného testu v SR aj v ČR.

12.02.2021 10:00
skúška, test, písanie, scio, prijímačky Foto:
Polovica správne zodpovedaných otázok by mala znamenať priemerný výsledok.
debata

Na skúšky sa prihlásite sami on-line na stránke www.scio.sk.

Kedy a kde sa skúšky konajú

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Aj pred podaním prihlášky na samotnú školu. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok. Test si tak môžete vyskúšať bez rizika.

Skúška Registrácia Predmety
6. 3. 2021 2021 VŠP, OSP, MAT, AJ
28. 3. 2021 2021 VŠP, OSP, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ
17. 4. 2021 2021 VŠP, OSP, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ
22. 5. 2021 2021 VŠP, OSP, Bi, Che

Typy testov

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)

Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali. Test je preto spravodlivejší – jeho výsledok nezáleží na tom, na akej kvalitnej strednej škole kto študoval. Dôležitú úlohu má aj obmedzený čas na riešenie.

Test má dva oddiely, na vypracovanie každého je stanovený časový limit, preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné. Verbálna časť má 35 minút a 33 úloh. Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenie dlhším textom a argumentácii. Analytická časť má 50 minút a 33 úloh.

Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v súbore podmienok a vyvodzovať z nich. Na riešenie sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

Matematika (MAT)

Skúška z matematiky zisťuje mieru spôsobilosti na štúdium na vysokej škole z hľadiska matematických znalostí a schopností. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá. Úlohy vychádzajú z tematických celkov základných poznatkov z matematiky, algebry, funkcií a rovníc, geometrie v rovine, geometrie v priestore, analytickej geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky.

Test obsahuje 35 úloh, na ich riešenie majú účastníci 90 minút. Pri riešení testu nie je možné používať žiadne pomôcky (tabuľky, kalkulačka). Súčasťou zadania sú prázdne stránky na poznámky a prehľad dôležitých vzorcov. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použitia kalkulačky.

Zadanie skúšok administrovaných na Slovensku je v slovenčine, v ČR v češtine.

Biológia (Bi)

Skúška preveruje znalosti z biológie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti všeobecnej biológie, biológie človeka, botaniky, zo zoológie, z genetiky a ekológie (podrobnejšie v prehľade tém). Test je zostavený zo 40 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Počas riešenia testu nie sú povolené žiadne pomôcky okrem písacích potrieb.

Chémia (CH)

Skúška preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti anorganickej a organickej chémie a biochémie (podrobnejšie v prehľade tém). Test je zostavený z 30 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Pri skúške môžete použiť kalkulačku, doneste si svoju vlastnú. Nie je možné použiť na miesto kalkulačky mobilný telefón, tablet, notebook alebo podobné zariadenie.

Anglický a nemecký a španielsky jazyk (AJ, NJ, ŠJ)

Skúška overuje, aké má študent znalosti jazyka v rozsahu štúdia na strednej škole, teda aké má pred svojím vstupom na vysokú školu predpoklady na samostatné a kvalitné používanie angličtiny/nem­činy/španielči­ny ako dorozumievacieho jazyka.

Testy obsahujú posluch, konverzačné cvičenia, čítanie a porozumenie textu, komplexné cvičenia a gramatiku. Testy obsahujú celkom 60 úloh, na ktorých riešenie majú účastníci skúšky 60 minút čistého času.

Súčasťou skúšky je aj posluchový oddiel (vrátane inštrukcií v jazyku skúšky). Testy z cudzích jazykov sú približne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.

Ceny a zľavy

Základná cena jednej skúšky v jednom termíne je 20 eur. On-line variant skúšky je drahší o 10 eur. V prihláške budete mať na výber z niekoľkých zostáv. Výsledky všetkých sú plnohodnotné a rovnaké. Súčasťou Standard a Komplet sú navyše doplnkové služby.

NPS Mini: 20 eur = NPS z vybraného predmetu

NPS Standard: 24 eur = NPS, individuálna analýza, predbežné výsledky

NPS Komplet: 34 eur = NPS, analýza, predbežné výsledky, posielanie SMS o skúške, certifikáty

Na skúšky alebo prípravu na ne je možné uplatniť si sociálnu zľavu. Niektoré fakulty, ktoré vyžadujú povinnú účasť na NPS, poskytujú uchádzačom poukaz, ktorým je možné skúšky uhradiť.

Výsledky testov

Polovica správne zodpovedaných otázok by mala znamenať priemerný výsledok, teda percentil 50 zo 100. Ten vás pomeriava s tisícmi ostatných uchádzačov, spravidla o prestížne fakulty VŠ (percentil 50 znamená, že ste lepší ako polovica všetkých ostatných).

Školy prijímajú podľa rôznych percentilov – záleží na počte prihlásených. Na niektoré odbory VŠ prijímali napríklad už od percentilu 10. Na iné, kde je veľa uchádzačov (lekárske odbory, právnické v Českej republike), bolo, naopak, potrebné dosiahnuť takmer 90.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Kam na vysokú školu #prijímacie skúšky #porovnávacie skúšky
Flowers