Otázky a odpovede: Kto má nárok na prídavok na dieťa, ak chodí na VŠ?

Odpovedáme na vaše otázky ohľadne prídavku na dieťa, ak je to dieťa vysokoškolák.

09.02.2021 06:00
rodičia, penzisti, notebook, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje

Vysokoškoláci, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, môžu opätovne požiadať o prídavok. Už sa totiž nesleduje štandardná dĺžka štúdia, ale hranica nezaopatrenosti dieťaťa zostala nezmenená – nezaopatrené dieťa je dieťa najdlhšie do 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom).

V prípade nezaopatrených detí, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na vysokej škole nad rámec štandardnej dĺžky štúdia, zákon o prídavku na dieťa akceptuje aj štúdium, ktoré presahuje jeho štandardnú dĺžku určenú pre daný študijný program.

Otázky a odpovede

Mám nárok na prídavok, ktorý doposiaľ poberám, a čo je mojou povinnosťou, ak moje dieťa je vysokoškolák?

Áno. Ako oprávnená osoba – rodič dieťaťa – máte aj naďalej nárok na prídavok na vaše dieťa – študenta – po skončení povinnej školskej dochádzky až do 25 rokov, pokiaľ študuje na strednej škole alebo na vysokej škole v dennej forme štúdia. Vašou povinnosťou je úradu preukázať štúdium potvrdením o návšteve školy, oznámiť akékoľvek skončenie štúdia, oznámiť zamestnanie jedného rodiča mimo územia SR. Oznámenie a zmeny môžete vykonať osobne, teda priamo u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie, písomne poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Je mojou povinnosťou úradu niečo doložiť, ak moji dvaja synovia odišli študovať do zahraničia, jeden na strednú školu do Londýna a druhý na vysokú školu do Berlína?

Na preukazovanie sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole na účely prídavku na dieťa je každá oprávnená osoba povinná preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti na vznik a trvanie nároku na prídavok na dieťa.

Nárok na prídavok na dieťa sa môže uplatniť len na nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo na vysokej škole vrátane štúdia v cudzine. Pri štúdiu v Slovenskej republike sa dlhodobo preukazuje potvrdením o návšteve príslušnej strednej alebo vysokej školy v Slovenskej republike a obdobným spôsobom sa preukazuje aj štúdium v cudzine s prihliadnutím na špecifické formy, spôsoby a postupy uplatňované v príslušnom štáte.

V prípade, ak sa nezaopatrené dieťa pripravuje na povolanie štúdiom v zahraničí, je potrebné predmetné štúdium posúdiť z hľadiska rozsahu a úrovne, či je postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách v SR, teda posúdiť rovnocennosť štúdia, ktorú posudzuje ministerstvo školstva.

Má rodič dieťaťa, ktoré zmaturovalo a pracuje na základe dohody počas „prázdnin“, nárok na prídavok na dieťa?

Zákon vo všeobecnosti priamo neupravuje zárobkovú činnosť študenta, absolventa školy. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

Pretože zákon neobmedzuje nezaopatrené dieťa z hľadiska práce, v konečnom dôsledku to znamená, že študent, absolvent strednej školy, ktorý počas mesiacov jún – august bežného roka pracuje na dohodu, má nárok na prídavok na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Pokiaľ toto dieťa bude ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole, na ktorú je rozhodnutím prijaté, po zápise na štúdium je potrebné doručiť „Potvrdenie o návšteve školy“, na úrad práce, pričom oprávnenej osobe bude nárok na prídavok naďalej trvať až do skončenia štúdia.

Zdroj: upsvar.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prídavky na dieťa #otázky a odpovede #Kam na vysokú školu