Vyberať si strednú školu môžete aj virtuálne

Najväčším zdrojom informácií o možnostiach štúdia sú internetové stránky jednotlivých škôl. Mnohé poskytujú v súčasnosti aj virtuálne Dni otvorených dverí.

, 03.03.2021 11:00
chlapec, žiak, notebook, úsmev Foto:
Stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania, nadstavbové, zakončené maturitou, alebo pomaturitné štúdium.
debata

Typy stredných škôl

 • gymnáziá
 • stredné odborné školy
 • konzervatóriá

1. Gymnáziá

 • poskytujú úplné stredné všeobecné vzdelanie, vyššie sekundárne, v štvor-, päť- alebo osemročnom vzdelávacom programe, ukončené maturitnou skúškou
 • vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu na štúdium na vysokej škole, prípadne na pôsobenie vo verejnej správe, v kultúre či športe
 • okrem všeobecného zamerania sa môžu gymnáziá špecializovať na matematiku, šport alebo vybraný cudzí jazyk; absolventi športového gymnázia spravidla získavajú osvedčenie trénera tretej triedy vo zvolenom športe
 • študent gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky
 • pre mimoriadne nadaných študentov je určené osemročné gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave

2. Stredné odborné školy – SOŠ

 • poskytujú odborné vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické vyučovanie
 • žiakov pripravujú najmenej v dvojročnom a maximálne v päťročnom vzdelávacom programe
 • vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu pre povolania v rôznych oblastiach národného hospodárstva, v zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a ďalších

Typy stredných odborných škôl

 • stredná odborná škola s prívlastkom, napríklad drevárska, lesnícka, polygrafická, veterinárna
 • stredná priemyselná škola s prívlastkom, napríklad stavebná, elektrotechnická, dopravná, strojnícka
 • stredná umelecká škola s prívlastkom, napríklad dizajnu, scénického alebo úžitkového výtvarníctva, animovanej tvorby
 • stredná zdravotnícka škola
 • stredná pedagogická škola
 • obchodná akadémia
 • hotelová akadémia
 • dopravná akadémia
 • technická akadémia
 • pedagogická a sociálna akadémia
 • policajná stredná odborná škola
 • stredná škola požiarnej ochrany

Skupiny odborov na stredných odborných školách:

Nižšie stredné odborné vzdelanie:

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Technická chémia silikátov
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Stredné odborné vzdelanie:

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošta a telekomunikácie
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby
 • Umenie a umelecko-remeselná tvorba

Úplné stredné odborné vzdelanie:

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Elektrotechnika
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Špeciálne technické odbory
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Veterinárne vedy
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby
 • Právne vedy
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umelecko-remeselná tvorba
 • Bezpečnostné služby

Každá uvedená skupina sa člení na konkrétne odbory.

3. Konzervatóriá

 • žiakov pripravujú na profesionálne umelecké uplatnenie alebo na vyučovanie umeleckých predmetov
 • vzdelávací program trvá šesť rokov, po skončení štvrtého ročníka skladá študent maturitnú skúšku a po skončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku; v odbore tanec sa študuje až osem rokov
 • študent môže získať nižšie stredné vzdelanie, ak absolvuje štyri roky štúdia, úplné stredné odborné vzdelanie, ak zmaturuje, alebo vyššie odborné vzdelanie, ak absolvuje celých šesť či osem rokov a úspešne zvládne absolventskú skúšku
 • konzervatórium môže byť hudobné a dramatické alebo tanečné

Čo môže žiak získať:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie, sekundárne, trvá spravidla dva roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu; na taký vzdelávací program možno prijať i uchádzača, ktorý nedokončil základnú školu; po splnení podmienok môžu absolventi pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ
 • stredné odborné vzdelanie, sekundárne, trvá najmenej tri až štyri roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu
 • úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie sekundárne, trvá štyri až päť rokov, uzatvára sa maturitnou skúškou
 • vyššie odborné vzdelanie, postsekundárne alebo terciárne, trvá dva až tri roky, žiak získa po absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať neakademický titul diplomovaný špecialista, skratka DiS., uvádza sa za menom
 • stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania, nadstavbové, zakončené maturitou, alebo pomaturitné štúdium, zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Kam na strednú školu #výber školy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy