Šikovným stredoškolákom pomôže štipendium

Študenti stredných škôl môžu podobne ako vysokoškoláci získať štipendium. Prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ho poskytuje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

04.03.2021 11:00
žiaci, študenti, spolužiaci, kamaráti, skupina,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo je dobré vedieť:

 • výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa
 • o štipendium môže žiak požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby mala stredná škola podpísanú zmluvu s CVTI SR
 • pri rozhodovaní o poskytnutí štipendia sa zohľadňuje sociálna situácia rodiny a študijný prospech.

Štipendium 49,04 eur

 • získa žiak, ak má priemer známok na vysvedčení do 2,0 vrátane.

Suma mesačného štipendia predstavuje 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

Štipendium 34,33 eur

 • získa žiak, ak má priemer známok na vysvedčení od 2,1 do 2,5 vrátane.

Suma mesačného štipendia predstavuje 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

Štipendium 24,52 eur

 • získa žiak, ak má priemer známok na vysvedčení od 2,6 do 3,5 vrátane.

Suma mesačného štipendia predstavuje 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

 • Vo všetkých troch prípadoch platí, že výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, takže sa každý rok mierne zvyšuje.

Čo musí žiak splniť:

 • k žiadosti o štipendium priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi, alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb
 • súčasťou žiadosti je aj písomný záväzok, že žiak škole oznámi všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie štipendia, ak sa napríklad niekto z rodičov zamestná a príjem rodiny presiahne sumu životného minima. Ak uviedol v žiadosti nesprávne údaje, alebo neohlási zmenu, musí vrátiť celú sumu neoprávnene poberaného štipendia.
 • po splnení podmienok začne dostávať štipendium od mesiaca, keď si žiadosť podal, vypláca sa každý mesiac
 • výška štipendia sa prehodnocuje každý polrok
 • zastaviť vyplácanie môže riaditeľ školy, ak si žiak výrazne zhoršil prospech, dochádzku alebo sa dopustil výnimočne hrubého porušenia školského poriadku

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štipendium #Kam na strednú školu #štipendiá