Aké sú naše vysoké školy?

Úroveň vedomostí a zručností, prístupy fakúlt, univerzít, pedagógov, ale aj prípady akademických podvodov, ich riešenie a dosahy pandémie na vysokoškolské štúdium zisťuje od začiatku mája celoslovenský prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).

17.05.2021 08:00
študentky, meškanie, beh, škola Foto:
Názory študentov budú súčasťou podkladov pri posudzovaní kvality škôl a môžu reálne prispieť k zlepšovaniu kvality vzdelávania.
debata

Dotazník s názvom Akademická štvrťhodinka – 15 minút pre lepšie školy, môžu vyplniť všetci poslucháči bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia na vysokých školách. V štyroch jazykových mutáciách zohľadňuje rôznorodosť študentov vrátane menšín a zrakovo znevýhodnených osôb.

"Jedným zo základných pilierov moderného spôsobu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je priame zapájanie sa samotných študentov. Ich hlas má byť pre vysoké školy podkladom pre rozhodnutia, ktoré povedú k zlepšeniam,” hovorí predseda výkonnej rady SAAVŠ, Robert Redhammer.

Čo študenti naozaj potrebujú

Názory študentov budú súčasťou podkladov pri posudzovaní kvality škôl a môžu reálne prispieť k zlepšovaniu kvality vzdelávania. Akreditačnú agentúru bude zaujímať nielen spätná väzba od študentov, ale najmä to, ako s ňou vysoké školy naložia. Prieskum by mal ukázať aj to, aké majú podmienky na štúdium poslucháči so špecifickými potrebami a načrtnúť možnosti, ako by naše školy mohli prilákať viac zahraničných študentov. Získané dáta pomôžu vysokým školám zamerať pozornosť na reálne potreby študentov a reagovať na zmeny, ktoré v 21. storočí žiadajú a potrebujú. Akceptovanie ich názorov môže tiež napomôcť znížiť rozsiahly odliv študentov do zahraničia.

ženy, muži, platové rozdiely Čítajte viac Vedkýň, programátoriek či inžinierok je stále málo. Ako to zmeniť?

Podľa Bálinta Lovásza, ktorý stál tri roky na čele Študentskej rady vysokých škôl a v súčasnosti sa ako člen výkonnej rady agentúry usiluje o presadenie záujmov vysokoškolákov, je prieskum spôsob, ako prispieť k budovaniu kultúry spätnej väzby medzi študentmi. "Je veľmi dôležité, aby študenti nielen vyjadrili svoj názor, ale konštruktívnou kritikou pomáhali zlepšovať svoje štúdium a školy. Princíp vzdelávania zameraného na študenta nemôže fungovať, ak nepoznáme jeho pohľad na vysoké školy a na vzdelávanie,” hovorí Lovász.

Unikátne informácie

Ide o doteraz najrozsiahlejší dotazníkový prieskum, ktorý mapuje názory rôznych skupín študentov a ponúkne unikátne dáta a informácie. Ambíciou tvorcov dotazníka je pomôcť poukázať aj na systémové nedostatky, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.

"Získané dáta nám pomôžu pochopiť, aké sú z pohľadu študentov skutočné problémy a aké by mohli byť ich riešenia. Chceme sa dozvedieť, čo by zvýšilo atraktívnosť našich škôl pre zahraničných študentov, ktorí pomáhajú kompenzovať masívny odliv mozgov zo Slovenska. Je rozdiel, ak dáta ukážu, že sú to napríklad kvalitnejšie internáty, ak áno, musíme investovať do nich, alebo či je potrebné zjednodušiť získavanie víz. Na efektívne riešenie problémov musíme poznať ich príčiny. Inak zvolíme nesprávne, neúčinné riešenie,” približuje odborníčka na vysoké školstvo a výskumníčka SAAVŠ, Renáta Hall.

Prieskum je prvý svojho druhu a rozsahu a agentúra ho plánuje realizovať pravidelne. "Každoročné meranie študentskej spokojnosti nám umožní sledovať dlhodobé trendy či opatrenia, ktoré vysoké školy a štátne inštitúcie prijímajú, prispievajú k zlepšeniu úrovne kvality štúdia alebo, naopak, nie sú postačujúce a k zlepšeniu nedochádza. Návrhy na zmeny a odporúčania v oblasti vysokého školstva bude môcť ministerstvo školstva a iné inštitúcie stavať na reálnych dátach o potrebách študentov,” dodáva R. Hall.

Dotazník je anonymný, výsledky sa vysoké školy, študenti a verejnosť dozvedia v júni. Kompletné informácie o dotazníku sú na webovej stránke prieskumu https://prieskum.saavs.sk/.

Čo je SAAVŠ

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami. Udeľuje akreditácie vysokým školám poskytovať vzdelanie a podporuje rozvoj kvality vzdelávania. Je nezávislá od vysokých škôl aj od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #vzdelávanie #vysoké školstvo #Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy