Úrad práce: Na čo má absolvent nárok

Povinnosti absolventa strednej aj vysokej školy sú veľmi podobné. Kedy strácajú štatút študenta? Čo sa stane, ak nepôjdu na úrad práce ani si prácu nenájdu?

, 22.06.2021 10:00
absolventka, rozmýšľanie, plánovanie, snívanie,... Foto:
Absolvent, ktorý sa stáva nezamestnaným, má možnosť požiadať ktorýkoľvek úrad práce o informácie týkajúce sa zamestnania.
debata

Absolventi stredných škôl

Rodič má nárok na prídavky na dieťa – absolventa, ktorý ukončil štúdium na strednej škole až do ukončenia školských prázdnin t. j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Po ukončení štúdia hradí za absolventa zdravotné poistenie štát až do 31. augusta za predpokladu, že si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent, ktorý sa po ukončení štúdia stáva nezamestnaným, ktorý si hľadá prácu, má možnosť požiadať ktorýkoľvek úrad práce o informácie týkajúce sa zamestnania.

Absolvent nemá povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade, ale ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný najneskôr do 8. októbra začať uhrádzať zdravotné poistenie.

Môže sa uchádzať o zamestnanie ako záujemca o zamestnanie, ak podá žiadosť na ktorýkoľvek úrad práce alebo aj na viac úradov.

Výhody evidencie: má prístup k informáciám o voľných pracovných miestach; môžu mu byť poskytnuté informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby; môže absolvovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce, tzv. rekvalifikáciu.

Pri evidencii preukazuje: platný občiansky preukaz; potvrdenie o období štúdia na strednej škole; maturitné vysvedčenie; vyhlásenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa

Do evidencie je zaradený dňom podania žiadosti alebo ak osobne podá písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia štúdia na strednej škole je zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia.

Absolventovi nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na ňu má iba ten, kto najmenej dva roky, teda 730 dní v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, platil odvody.

Nárok na hradenie zdravotného poistenia počas evidencie vzniká. Za uchádzačov o zamestnanie uhrádza zdravotné poistenie štát.

Povinnosť úradu: ponúknuť uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za kalendárny mesiac vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce.

rodina Čítajte aj Úrady práce nie sú len pre ľudí hľadajúcich si prácu, ale aj pre rodiny

Absolventi vysokých škôl

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim mesiacom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou.

Rodič absolventa má nárok na prídavky na dieťa do konca mesiaca, v ktorom absolvent vykonal záverečnú skúšku.

Absolvent, ktorý sa stáva nezamestnaným, má možnosť požiadať ktorýkoľvek úrad práce o informácie týkajúce sa zamestnania.

Nemá však povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade, ale ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný uhrádzať zdravotné poistenie.

Môže sa zaregistrovať do evidencie nezamestnaných a bude mať prístup k informáciám o voľných pracovných miestach, môžu mu byť poskytnuté informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby a môže absolvovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Pri evidencii potrebuje: platný občiansky preukaz, potvrdenie o období štúdia na vysokej škole, diplom, vyhlásenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium III. stupňa

Do evidencie je zaradený dňom podania žiadosti alebo ak podá písomnú žiadosť do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia štúdia na vysokej škole, tak nasledujúci deň po ukončení štúdia.

Nemá nárok na dávku v nezamestnanosti. Mal by ju len v prípade, že bol v posledných štyroch rokoch platiteľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Zdravotné poistenie, ak je uchádzačom o zamestnanie, za neho platí štát.

Povinnosť úradu: ponúknuť uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za kalendárny mesiac vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce.

Zdroj: upsvar.sk
urad prace, Vazovova Čítajte viac Nezamestnanosť stále rastie. Ktoré profesie a kraje najviac zasiahla pandémia?

Pri prihlásení sa na úrad práce sociálnych vecí a rodiny potrebujete:

Absolventi vysokých škôl

  • občiansky preukaz
  • vysokoškolský diplom, potvrdenie o ukončení štúdia a dĺžke jeho trvania
  • písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie

Absolventi stredných škôl

  • platný občiansky preukaz
  • vypísanú Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie
  • potvrdenie o štúdiu na strednej škole (od – do, študijný odbor, či bola podaná prihláška na ďalšie štúdium), fotokópiu výučného listu, maturitného vysvedčenia; doklad o neprijatí na ďalšie štúdium, resp. o prijatí na externé štúdium
  • treba doniesť aj originál dokladov pre overenie ich platnosti

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #absolventi #povinnosti #vysokoškolskí absolventi #práva a povinnosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy