Školský semafor - všetko dôležité o ňom

Aká je úloha školského semaforu? Čo o sebou prinesie zelená, oranžová či červená fáza? Ako to bude s testovaním žiakov? A aké povinnosti čakajú na rodičov?

02.09.2021 08:00
žiaci, študenti, spolužiaci, kamaráti, úsmev Foto:
Možnosť otestovať sa na začiatku školského roka 2021/2022 môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí čo ochorenie prekonali.
debata

Školský semafor plní úlohu výstražného systému a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole. Podľa semafora sa školy nebudú zatvárať. Bude sa prerušovať vyučovanie v triedach, kde sa vyskytne COVID-19.

Zelená fáza
predstavuje stav, keď:

 • nie je v škole žiadna osoba pozitívna na COVID-19
 • je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s pozitívnou osobou
 • Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia.

Oranžová fáza
predstavuje stav, keď bola v škole minimálne jedna osoba pozitívna na COVID-19.

 • Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede, alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.
 • Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda.

Červená fáza
nastáva pri viacerých potvrdených prípadoch COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

 • RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach z dôvodu výskytu ohniska nákazy
 • V triedach s prerušenou prevádzkou škola zabezpečí dištančné vzdelávanie.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Testovanie

Môže škola prikázať žiakom povinne sa testovať kloktacími testami?

Nie, testovanie kloktacími testami je dobrovoľné.

Môže učiteľ testovať žiakov v prípade ich záujmu aj antigénovými testami, ktoré sú určené na samotestovani­e domov?

V prípade, ak žiak nemá možnosť vykonať takýto test doma a rodič prejaví záujem, aby mu učiteľ pomohol pri testovaní, môže tak spraviť s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Aký je postup v prípade, že bol domáci antigénový test pozitívny? Komu má rodič povinnosť to nahlásiť?

V prípade, ak bol antigénový test pozitívny, zostáva dieťa doma a potrebné je informovať o tom všeobecného lekára a riadiť sa jeho usmernením. Takisto je potrebné o tom informovať školu.

Ak mal žiak pozitívny domáci antigénový test, ide do karantény celá trieda?

Nie, ak ma žiak pozitívny antigénový test, zostáva doma len on, nie celá trieda. Je potrebné o tom informovať všeobecného lekára pre deti a dorast a riadiť sa jeho usmernením. Takisto je potrebné o tom informovať školu.

deti, žiaci, spolužiaci, skupina, kamaráti Čítajte aj Školský semafor školy nezavrie

Ak bol domáci antigénový test žiaka negatívny, môže o tom rodič žiakovi vystaviť nejakú formu potvrdenia? Dostane na to nejaké tlačivo? Bude výsledok využiteľný aj pri vstupe do iných prevádzok?

Nie, v prípade, ak bol výsledok testu negatívny, nie je možné vystaviť si žiadne potvrdenie. Potvrdenie o negatívnom výsledku môže vydať len oprávnený subjekt alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ako má postupovať riaditeľ školy, ak sa dozvedel, že žiak mal pozitívny domáci antigénový test a napriek tomu chodí do školy?

V prípade, ak sa dozvie, že žiak chodí do školy napriek pozitívnemu výsledku antigénového domáceho testu, neumožní žiakovi vstup do priestorov školy a ďalší postup konzultuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Môže materská škola požiadať o testovanie PCR kloktacími testami?

Nie, o PCR testovanie kloktacími testami môže požiadať len základná a špeciálna základná škola.

Aký je postup, ak sa chce dať PCR kloktacím testom otestovať aj žiak, ktorý už prekonal ochorenie COVID-19?

Možnosť otestovať sa na začiatku školského roka 2021/2022 môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí čo ochorenie prekonali.

Branislav Gröhling Čítajte viac Gröhling: Záujem zo strany rodičov o samotestovanie žiakov bol veľmi vysoký

Aké sú povinnosti rodičov

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Ako často je potrebné predkladať vyhlásenie o bezpríznako­vosti:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné predložiť pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle Covid automatu je potrebné vyhlásenie predložiť vo všetkých farbách okresov okrem zelenej (tam je to však odporúčané).

ZUŠ, jazykové školy, internát, centrá voľného času

Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné predložiť vo všetkých školách a školských zariadeniach.

Čo sa deje, ak dieťa zabudne doma písomné vyhlásenie o bezpríznako­vosti:
V prípade, ak sa škola nachádza v zelenom okrese Covid automatu, je ďalší postup na zvážení školy. V ostatných okresoch ma rodič tieto možnosti:

 • odoslať ho prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE ) alebo e-školy
 • poslať sken písomného vyhlásenia e-mailom
 • kontaktovať lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať

Ospravedlnenie z vyučovania

Na ako dlho môže rodič dieťa ospravedlniť z vyučovania:
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na päť po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri neprítomnosti dlhšej ako päť dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť potvrdenie o chorobe od pediatra, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť robiť komisionálne skúšky.

Čo hrozí v prípade, ak dieťa nebude navštevovať školu a rodič ho bude opakovane ospravedlňovať: Hrozí zameškanie preberaného učiva a zhoršenie prospechu žiaka. Samotné podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Marian Repa aktual Čítajte aj Prečo nenakaziť vlastné dieťa

Test na protilátky

Kedy môže rodič požiadať o test na protilátky:
Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže lekár indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19, najmä:

 • po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • po pozitívnom výsledku samotestovania antigénovým testom

Potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19?

Môže škola požiadať rodiča o potvrdenie o prekonaní koronavírusu alebo potvrdenie o očkovaní?
Nie, učiteľ ani riaditeľ nemôžu žiadať od rodiča tieto potvrdenia. V prípade, ak žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúča sa použiť formulár oznámenie o výnimke z karantény. Predloženie formuláru je ale dobrovoľné.

Nárok na OČR

Rodič má nárok na ošetrovné, ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia pediatra. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu zaniká.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #covid semafor #školský semafor