Ako vyzerá vyhlásenie o bezpríznakovosti a výnimke za karantény

Prinášame vzor tlačív, ktoré treba povinne predložiť pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky. Čo všetko obsahujú?

, 03.09.2021 09:00
Resize of UP-31 aug-vyhlasenie-4x Foto:
Ilustračné foto.
debata

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

Čo musí obsahovať

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka

Dátum narodenia dieťaťa/žiaka

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka)

Podľa § 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. rodič vyhlási, že: (označí „X“)

  1. dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),
  2. regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie,
  3. dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
žiaci, študenti, spolužiaci, kamaráti, úsmev Čítajte viac Školský semafor - všetko dôležité o ňom

v prípade, ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí a má menej ako 12 rokov:
si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní alebo dostali negatívny výsledok PCR testu po 5. dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb

má viac ako 12 rokov:
si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo dostal negatívny výsledok PCR testu po 5. dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej osoby.

Rodič ďalej vyhlási, že si je vedomý , že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako, že si je vedomý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä že si je vedomý, že by sa dopusti priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Na záver sa uvádza dátum, miesto a podpis

deti, žiaci, spolužiaci, skupina, kamaráti Čítajte aj Školský semafor školy nezavrie

Oznámenie o výnimke z karantény

Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Čo sa píše do Oznámenia o výnimke z karantény

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam za:

za seba (plnoletý žiak alebo zamestnanec školy, školského zariadenia)

dieťa/žiaka (zákonný zástupca)

Meno Priezvisko plnoletého žiaka alebo zamestnanca školy, školského zariadenia:

Meno Priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka:

Meno Priezvisko neplnoletého dieťaťa/žiaka:

Škola/školské zariadenie:

internát ľudovíta štúra bratislava Čítajte aj O začiatku semestra rozhodnú školy samy

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že … spĺňa podmienky výnimky z karantény:

  • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodáv­kovou, alebo
  • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Ak ide o dieťa/žiaka, môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe § 11 ods. 6 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel zabezpečenia ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia.

Ak ide o zamestnanca školy môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 9 ods. 2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia.

Na záver sa uvádza dátum, miesto a podpis

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #škola #vzor #covid semafor
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy