Školský semafor: karanténa, rúška, vyučovanie a školské podujatia

Môžu sa maturanti tešiť na stužkovú? Zažijú školáci tento školský rok školu v prírode alebo lyžiarsky výcvik? Musia všetci nosiť rúška?

06.09.2021 10:00
deti, škola, pandémia, ranný filter, covid semafor Foto:
Ak dieťa nevykazuje známky ochorenia, klesne mu teplota, nemusí byť v izolácii a môže na druhý deň nastúpiť do školy.
debata

Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciou?

Do izolácie ide osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, alebo v zdravotníckom zariadení, alebo v zariadení na to určenom. Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19.Osoba podozrivá na toto ochorenie zostane doma alebo v určenom zariadení.

Čo presne znamená, že má žiak výnimku z karantény? Musia ísť zaočkovaní žiaci do karantény?

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je: najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V) alebo je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka podaná v intervale 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Zároveň sa u týchto osôb nesmú vyskytovať klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Kto má povinnosť nosiť v škole rúška? Existujú výnimky?

Povinnosť nosi rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl a školských zariadení. Aktuálnu výnimku z tejto povinnosti majú deti do 6 rokov, deti v materských školách, deti plniace povinné predškolské vzdelávanie v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými porucham autistického spektra, žiaci so sluchovým postihnutím alebo so stredným a s ťažkým postihnutím a pedagógovia týchto žiakov.

žiaci, študenti, spolužiaci, kamaráti, úsmev Čítajte viac Školský semafor - všetko dôležité o ňom

Čo sa deje v prípade, ak sa riaditeľ školy dozvedel, že niekto zo žiakov bol pozitívne testovaný na COVID-19?

Po potvrdení prípadu COVId-19 škola prechádza do oranžovej fázy školského semaforu.

Čo sa deje v prípade, ak rodič oznámi, že bol pozitívne testovaný, ale dieťa medzitým chodilo do školy?

Ak sa osoba pozívne testovaná na COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak pod dobu 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Môže riaditeľ alebo zriaďovateľ zatvoriť školu?

Nie, túto možnosť nemajú, a to ani v červenej fáze školského semaforu. Riaditeľ môže po informovaní zriaďovateľa prerušiť preventívne vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (nie však v celej škole), v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas obdobia dvoch dní pred testovaním. Pokiaľ sa v škole vyskytne pozitívny žiak a riaditeľ v danej triede nepreruší vyučovanie, môže tak urobiť regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Môžu v rámci ŠKD fungovať zberné triedy a môže riaditeľ zrušiť rannú ŠKD?

Odporúča sa minimalizovať miešanie žiakov medzi triedami. Pokiaľ je to možné, odporúča sa zberným triedam ŠKD vyhnúť. Riaditeľ môže rozhodnúť o zrušení rannej ŠKD. Pristúpiť k takémuto opatreniu by sa však malo len v nevyhnutnom prípade. Riaditeľ takisto môže rozhodnúť o posunutí začiatku vyučovania.

Môžu sa organizovať školy v prírode alebo lyžiarske výcviky?

Ministerstvo školstva neodporúča spomínané podujatia plánovať, keďže sa riadia usmerneniami Covid automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenej pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie. V prípade, ak sa škola predsa len rozhodne podujatia organizovať, mala by myslieť na náklady spojené s prípadným stornom a zároveň minimalizovať premiešavanie tri­ed.

Resize of UP-31 aug-vyhlasenie-4x Čítajte viac Ako vyzerá vyhlásenie o bezpríznakovosti a výnimke za karantény

Môžu sa organizovať stužkové?

Organizácia stužkovej slávnosti sa riadi usmerneniami Covid automatu o hromadných podujatiach. V prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich obmedzenie alebo zrušenie, najmä pokiaľ účastníci nebudú zaočkovaní.

Ranný filter

Povinnosť robiť ranný filter základné a stredné školy nemajú, dôrazne sa ale odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách Covid automatu. Pokiaľ riaditeľ rozhodne o vykonávaní ranného filtra (merania teploty) v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, je to pre žiakov záväzné. Pokiaľ dieťa alebo rodič odmietnu meranie teploty, k takémuto žiakovi sa pristupuje, ako keby mal príznaky ochorenia COVID-19. Pokiaľ žiak príde spolu s rodičom, odchádza v takomto prípade spolu s rodičom domov. Ak nepríde s rodičom, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti.

Žiak, ktorý nespĺňa kritériá ranného filtra: odporúča sa, aby si žiak nasadil rúško a v izolačnej miestnosti počkal na príchod rodiča.

Ak je vstupujúcemu do budovy pri prvom meraní nameraná teplota 37,5 C a viac, meranie sa zopakuje po piatich minútach pokoja. Ak je znova nameraná teplota 37,5 C a viac, meranie sa zopakuje opäť po piatich minútach. V prípade, ak bude znova teplota znova 37,5 C a viac, žiak sa nebude môcť zúčastniť na vyučovaní. Ak nebude pri meraní prítomný rodič, dieťa si nasadí rúško a počká na príchod rodiča v izolačnej miestnosti. Škola nemá právo poslať dieťa na vyšetrenie k lekárovi. Rodič by mal doma postupovať štandardne. Ak dieťa nevykazuje známky ochorenia, klesne mu teplota, nemusí byť v izolácii a môže na druhý deň nastúpiť do školy. Ak vykazuje známky ochorenia, rodič zváži návštevu lekára. Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

V prípade, ak ranným filtrom neprejde jeden zo súrodencov, ostatní, ktorým teplotu nenamerali, sa môžu zúčastniť na vyučovaní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školy #otázky a odpovede #izolácia #karanténa #covid semafor #Covid automat