Na štúdium vám požičia aj štát

Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl. Pre študentov v akademickom roku 2021/2022 sú v rozpočte fondu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 000 000 eur.

, 20.10.2021 11:00
mince, úspory, šetrenie, štúdium Foto:
Najčastejšou chybou je nepredloženie celej žiadosti o pôžičku.
debata

Celkový objem finančných prostriedkov je rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručenie žiadostí o pôžičku takto:

  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2021 je vo výške 3 000 000 eur
  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku, ktoré budú doručené do 31. októbra 2021, je vo výške 4 000 000 eur.
O financovaní vysokoškolského štúdia s Janou Trogovou zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK - odvysielané 21. 10. 2020.

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

  • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v SR alebo na zahraničnej vysokej škole,
  • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v SR alebo na zahraničnej vysokej škole,
  • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v SR alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2021/2022.

Pôžičku fond neposkytne žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek a takisto žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

žiak, študent, prasiatko, šetrenie Čítajte viac Koľko stojí vysokoškolské štúdium

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.

Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 eur.

Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 8 000 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2021/2022 je stanovená na 3¤% p. a.

Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak boli poskytnuté).

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je päť rokov.

Maximálna lehota splatnosti pôžičky je desať rokov.

Pôžičky nie sú účelovo viazané.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Fond na podporu vzdelávania #financovanie #študentská pôžička #štúdium na univerzite
Flowers