Výber strednej školy: Ktorá je tá pravá?

Výber strednej školy nemusí byť vždy jednoduchý. Rodičia a deti by mali zvažovať nielen prospech, talent či záľuby, ale brať do úvahy aj to, akú perspektívu uplatnenia sa v praxi alebo možnosť ďalšieho štúdia škola ponúka.

, 21.02.2022 11:00
uzitocna, skola, stredna skola, studenti, Foto:
Na Slovensku je spolu 437 stredných odborných škôl, vzdelávanie zabezpečuje viac ako 11 000 učiteľov.
debata

Klasifikácie stredoškolského vzdelania a podmienky na ich dosiahnutie

Nižšie stredné odborné vzdelanie – sekundárne

 • trvá zvyčajne dva roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list, nie je potrebné, aby mal uchádzač dokončenú základnú školu. Absolventi môžu potom ďalej pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ.

Stredné odborné vzdelanie – sekundárne

 • trvá tri až štyri roky, končí sa záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list.

Úplné stredné odborné vzdelanie – vyššie sekundárne

 • trvá štyri až päť rokov, končí sa maturitnou skúškou.

Vyššie odborné vzdelanie – postsekundárne alebo terciárne

 • trvá dva až tri roky. Absolvent získa po absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať neakademický titul diplomovaný špecialista – DiS.

Nadväzujúca forma stredného odborného vzdelávania

 • nadstavbové stredoškolské štúdium zakončené maturitnou skúškou. Dá sa chápať aj ako pomaturitné štúdium zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne na získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore.

5 typov stredných škôl

 • Gymnáziá
 • Stredné odborné školy
 • Stredné športové školy
 • Školy umeleckého priemyslu
 • Konzervatóriá

Gymnáziá

V Slovenskej republike je 233 gymnázií s takmer 3 000 triedami, vyučuje na nich viac ako 6 000 učiteľov. Z tohto počtu je 144 štátnych, 38 súkromných a 51 cirkevných. Najviac gymnázií je v Bratislavskom – 44 a v Prešovskom kraji – 38, najmenej v Trenčianskom kraji – 17. Štúdium na gymnáziu umožňuje každé okresné mesto. Principiálne je gymnázium všeobecnovzde­lávacia a vnútorne diferencovaná stredná škola. Študenti môžu absolvovať štvorročný, päťročný alebo osemročný vzdelávací program, poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie – vyššie sekundárne. Je ukončené maturitnou skúškou. Vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu na štúdium na vysokých školách. Absolventov však môžu pripraviť i na výkon niektorých činností vo verejnej správe, v kultúre či športe. Žiaci sa povinne učia minimálne dva cudzie jazyky, pričom sú vytvorené možnosti aj na diferenciáciu a špecifické zameranie štúdia konkrétneho gymnázia.

Typy a podmienky gymnaziálnych vzdelávacích programov:

Štvorročný vzdelávací program

 • okrem absolventov základných škôl môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

Päťročný vzdelávací program

 • bilingválne vzdelávanie, po úspešných prijímacích skúškach môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil ôsmy ročník základnej školy alebo získal nižšie stredné vzdelanie.

Osemročný vzdelávací program

 • podmienkou je úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy a úspešné prijímacie pohovory.

Žiaci prijatí do štvorročného, päťročného alebo osemročného vzdelávacieho programu si môžu zvoliť študijné odbory a zamerania:

 • všeobecné zameranie
 • bilingválne štúdium
 • gymnázium – matematika
 • gymnázium – šport
 • niektoré gymnáziá, prevažne súkromné, ponúkajú možnosť štúdia aj v maďarskom jazyku

Čo pomôže pri výbere?

Najmä preštudovanie všeobecných informácií zverejnených na webovej stránke gymnázia, najlepšie je informovať sa priamo na škole. Pýtajte sa napríklad, aké voliteľné predmety dlhodobo ponúka, aké študijné predmety plánuje v budúcnosti otvoriť, aká je úspešnosť absolventov pri prijatí na vysoké školy a podobne. Podrobne sa zoznámte so školským vzdelávacím programom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #gymnáziá #stredné odborné školy #konzervatórium #Kam na strednú školu #úroveň vzdelania
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy