Vysoká škola: Prihláška je prvý krok

Prihláška na vysokú školu musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Podáva sa v elektronickej alebo písomnej forme.

, 25.03.2022 11:00
mladá žena, počítač, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra, na väčšine vysokých škôl v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty ich prijímajú ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Sú na nich pokyny ako vyplniť elektronickú a papierovú prihlášku, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Čo je prijímacie konanie

 • proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať zvolený študijný program
 • začína sa doručením prihlášky, zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent
 • uchádzač o štúdium by si mal pozorne prečítať informácie zverejnené na úradnej výveske alebo webovej stránke vysokej školy/fakulty o podmienkach prijatia na štúdium, termíne a spôsobe overovania splnenia podmienok, forme a aj o obsahu prijímacej skúšky, spôsobe vyhodnocovania jej výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium, o priebehu prijímacieho konania a o prihláške

Elektronická prihláška (e-prihláška)

 • podáva sa prostredníctvom webovej stránky danej fakulty
 • nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podanie je tlač a následné odoslanie vytlačenej e-prihlášky
 • fakulty poskytujú uchádzačom on-line návody na vyplnenie, prihlášky i animované tutoriály
 • vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle uchádzač na adresu fakulty
 • cez rozhranie e-prihlášky môže sledovať jej stav od zaevidovania cez spárovanie podanej e-prihlášky s papierovou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a zároveň môže využívať ďalšie funkcie
 • prijatý uchádzač dostane elektronické potvrdenie prijatia spolu s údajmi, ktoré bude potrebovať pre štúdium

Papierová prihláška

 • podáva sa listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu školy
 • formulár dostať v obchodoch s tlačivami, vo vybraných predajniach alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky

Zdroj: cvtisr.sk

uzitocna, skola, zrucnosti, Čítajte viac Nedostatok talentov na Slovensku dosiahol rekordnú úroveň

V prihláške myslite aj na detaily

 • sústreďte sa najmä na číselné údaje – rodné číslo, dátum narodenia, ale aj na uvedenie presnej adresy a názvu školy
 • prihlášku si nechajte skontrolovať, cudzie oči si skôr všimnú chybu
 • ak máte možnosť použiť automatické dopĺňanie údajov z databáz, v prípade trvalého bydliska, kódu štúdia a iných, využite ju
 • dôkladne si pripravte všetky dokumenty, ktoré potrebujete, špeciálne potvrdenie strednej školy o prospechu
 • pre niektoré odbory je potrebné odovzdať potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium, napríklad v prípade lekárskych fakúlt, alebo pre štúdium na fakulte telesnej výchovy a športu
 • prihlášku nezabudnite podpísať a uviesť osobné, kontaktné údaje, e-mailovú adresu
 • vyplňte údaje o prospechu zo všetkých ohodnotených predmetov, aj polročné hodnotenie zo 4. ročníka či 5. ročníka bilingválnych škôl
 • priložte prílohy, ktoré vysoká škola vyžaduje na odoslanie prihlášky
 • ak posielate papierovú prihlášku, zistite si, ktoré dokumenty nemusíte doložiť vo fyzickej podobe
 • nezabudnite na notárske overenie maturitného vysvedčenia
 • pri platbe za prihlášku uveďte správny variabilný a špecifický symbol, vygenerovaný z e-prihlášky v príkaze na úhradu
 • podanie prihlášky si nenechávajte na poslednú chvíľu

Zdroj: vysokeskoly.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Prihlášky na VŠ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy