UKF: Otvárame nové študijné programy

Vyše 370 akreditovaných študijných programov spolu s praktickou prípravou na európskej úrovni, ale aj väčší dôraz na kritické myslenie a budovanie moderných vzdelávacích a výskumných priestorov. Možnosti štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre približuje prorektorka pre vzdelávanie, profesorka Jana Duchovičová.

, 31.03.2022 09:00
UKF, brezovy haj, skola, Foto:
Novootvorený internát UKF Brezový háj.
debata

Vaša univerzita sa hrdí prívlastkom AAA, teda atraktívna, aktuálna, akčná. Čo sa pod tým skrýva?

Pod atraktivitou, aktuálnosťou a akčnosťou, teda akronymom AAA, je zahrnuté poskytovanie kvalitného a relevantného vysokoškolského vzdelávania v širokom spektre humanitných, spoločenských a prírodných vied vrátane prípravy učiteľov a zdravotníckych pracovníkov. UKF v Nitre má akreditovaných viac ako 370 študijných programov v dennej a externej forme štúdia v 21 študijných odboroch. Medzi slovenskými univerzitami je tak druhou najrozmanitejšou univerzitou z hľadiska ponuky štúdia. Vzhľadom na viac ako šesťdesiatročnú tradíciu v oblasti učiteľského vzdelávania venujeme mimoriadnu pozornosť neustálemu zlepšovaniu učiteľských programov, v súčasnosti ponúkame najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy, ktorá je na úrovni európskeho štandardu. Univerzita podporuje internacionalizáciu vo vzdelávaní, podporuje angažovanosť študentov v rôznych akademických, kultúrnych, športových oblastiach, zabezpečuje rozmanité poradenské služby a modernizuje ubytovacie priestory vo svojich študentských domovoch. Neustále rozvíjame informačné technológie v súlade s našou smart stratégiou, budujeme moderné vzdelávacie, výskumné priestory a oddychové zóny v súlade s myšlienkami zelenej univerzity a udržateľného prostredia. Univerzita získala aj Národnú cenu za kvalitu, ktorá odráža najmä manažment orientovaný na rozvoj kvality vzdelávania.

Medzi slovenskými univerzitami je Univerzita Konštantína Filozofa druhou najrozmanitejšou z hľadiska ponuky štúdia.
Jana Duchovičová

V akých podmienkach sa rozbehol akademický rok, čo bolo pre vás najnáročnejšie?

Začal sa v štandardnom nastavení, no postupne, vplyvom ďalšej vlny pandémie, sa vzdelávanie vo veľkej väčšine študijných programov presunulo do on-line priestoru. Osobitý režim majú najmä študenti zdravotníckych študijných programov, ktorí priebežne absolvujú odborné praxe v zdravotníckych zariadeniach, a sú tak podporou pre zdravotníkov v pre nich mimoriadne náročnom období. Univerzita používa pri dištančnom vzdelávaní vlastný vzdelávací e-learningový portál a tiež videokonferenčný systém, ktorý umožňuje výučbu plne preniesť do virtuálnych učební. Aj vďaka projektu ESF – Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov, sa praktická výučba na UKF nezastavila a mohla sa preniesť do cvičných škôl v regióne bydliska študentov. Najnáročnejšie v celom procese je, že máme takmer minimálnu možnosť plánovania, rozhodnutia musíme prijímať rýchlo, rovnako ako zavádzať opatrenia. Keďže ide už o druhý rok on-line vzdelávania aj na vysokých školách, dokázali sme sa prispôsobiť.

Jana Duchovičová. Foto: ukf.sk
Jana Duchovičová, UKF, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, profesorka Jana Duchovičová.

Koľko študentov u vás v súčasnosti študuje? Máte aj cudzincov?

V posledných rokoch, napriek demografickému vývoju v spoločnosti, zaznamenávame mierne sa zvyšujúci počet uchádzačov o štúdium na univerzite. V aktuálnom akademickom roku študuje na UKF 6 872 študentov. Zahraniční študenti tvoria okolo sedem percent.

vysokoškoláci Čítajte aj Ktoré univerzity sú TOP

O ktoré programy je na univerzite najväčší záujem? Máte aj nové?

Stabilne najväčší záujem majú mladí ľudia o informatiku, manažment cestovného ruchu, žurnalistiku, marketingovú komunikáciu a reklamu, o cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, o programy predškolská a elementárna pedagogika, psychológia, šport, etika, biológia, ošetrovateľstvo či urgentná zdravotná starostlivosť. Univerzita bola úspešná aj v akreditačných procesoch a otvára nové študijné programy, prvým je špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania, druhým vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce. Oba tieto programy majú pokračovanie v magisterskom stupni štúdia a nadväzujú na naše dlhoročne poskytované programy v oblasti pedagogických vied.

Chystáte nejaké zmeny v prijímacom konaní? Akou formou si budú študenti podávať prihlášky?

Zásadné zmeny v prijímacom konaní nechystáme, naďalej prijímame elektronické a printové prihlášky na štúdium. Fakulty na väčšinu študijných programov prijímajú uchádzačov na základe študijných výsledkov na strednej škole, čím si zabezpečujú prijatie študentov s najvyššou mierou schopností a najlepšími študijnými predpokladmi. Na študijné programy, kde záujem výrazne prevyšuje kapacitné možnosti, alebo si štúdium vyžaduje špecifické predpoklady či talent, robia fakulty výber uchádzačov na základe prijímacej skúšky. Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia sa v prevažnej miere uskutočňuje na základe výsledkov štúdia v I. stupni. Podľa podmienok prijatia schválených na príslušnej fakulte sú prijímaní absolventi, ktorí sa prihlásili na študijný program v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore, v akom študovali v I. stupni. Najväčší počet uchádzačov o magisterské štúdium tvoria absolventi bakalárskych programov našej univerzity, čo nás teší, lebo to je dôkaz ich spokojnosti s kvalitou vzdelávania.

Čo vás naučilo obdobie pretrvávajúcej pandémie?

Výrazne sa prehĺbila flexibilita učiteľov vysokých škôl. Pandémia nás naučila vo výraznejšej miere reflektovať digitalizáciu a on-line priestor aj pre podporu vzdelávacích procesov, viac si vážiť príležitosť osobnej komunikácie, aj to, že on-line priestor nie je o nič anonymnejší ako reálny. Práve naopak, posilnila sa i naša komunikačná zodpovednosť. Digitalizácia vytvára dostupnejší informačný priestor, čo pomáha vo väčšej miere ľahko a rýchlo získavať najnovšie vedecké poznatky, no zároveň si vyžaduje kritické myslenie a rozvoj akademickej integrity tak u študentov, ako aj u pedagógov.

Pandémia nás naučila, že on-line priestor nie je o nič anonymnejší ako reálny, práve naopak, posilnila sa i naša komunikačná zodpovednosť.
Jana Duchovičová

Nemáte ťažkosti so zabezpečením praxe študentov? Zmenil sa jej systém alebo spôsob?

Každý študijný program univerzity má vo svojom študijnom pláne prax. Ak ide o učiteľské študijné programy, resp. programy pripravujúce pedagogických zamestnancov, študenti absolvujú niekoľko typov praxí, konkrétne hospitačno-asistentské, výstupové, výučbovo-asistentské a dobrovoľnícke. Všetky sú pod dohľadom skúsených pedagogických a odborných zamestnancov, našich cvičných učiteľov, priamo v školách alebo vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré sú zmluvnými zariadeniami univerzity. Samozrejme, isté problémy s realizáciou praxí sa vyskytujú najmä vtedy, ak sa výučba realizuje v inej forme na základných a stredných školách a v inej na vysokých. Je kontraproduktívne, ak majú žiaci základných a stredných škôl prezenčnú výučbu a naši študenti by mali prax realizovať on-line pre prerušenú prezenčnú formu vzdelávania na univerzitách. Nové problémy si žiadajú nové riešenia – meníme miesto realizácie praxe, hľadáme vhodné cvičné školy v mieste bydliska, študenti absolvujú dobrovoľnícke praxe a zabezpečujú doučovanie žiakov, letné školy pre deti a podobné alternatívy. Aj odborné praxe sa prispôsobujú obmedzeniam vo firmách a v inštitúciách. Obmedzenia mali aj študenti cestovného ruchu, ale snažíme sa hľadať vhodné alternatívy.

Pred časom sa diskutovalo o plagiátorstve na niektorých vysokých školách, myslíte si, že sa mu dá úplne zabrániť?

Dôležité je hľadať systémovú podporu, aby sa takéto snahy včas odhalili, a posilňovať spoločenskú intoleranciu voči plagiátorstvu ako spoločenskému, nielen akademickému problému. Nejde totiž len o záverečné práce, kde sa s „vykrádaním myšlienok“ môžeme stretnúť. V akademickom priestore sa vo výraznejšej miere než plagiátorstvo rozmáha akademický podvod, čiže kupovanie si záverečnej práce. Kde je dopyt, rozširuje sa aj ponuka. Takéto praktiky je zložité odhaľovať, navyše práce majú spravidla vysokú odbornú i metodologickú kvalitu a neraz ich odhalí práve nízka miera schopností študenta, nezodpovedajúca kvalite obhajovanej práce.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #program #štúdium v zahraničí #Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre #štúdium na Slovensku
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy