Cudzí jazyk nie je pre deti strašiak. Pomôžu zážitky aj pohyb

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami môžu mať s učením cudzieho jazyka ťažkosti, so správnym spôsobom výučby ho však zvládnu.

19.05.2022 10:00
Deti, škola, žiaci, tabuľa, anngličtina Foto:
Ilustračné foto.
debata

V porovnaní s dospelými majú deti pri učení sa cudzieho jazyka niekoľko výhod. Nové veci nasávajú rýchlo aj s ľahkosťou, nemusia totiž popri tom premýšľať nad tým, čo budú variť na večeru, čo nakúpiť a čo vybaviť. V ranom veku ich zvyčajne netrápi ani strach zo zlyhania. Aj preto mnohé školy zaraďujú cudzie jazyky do vzdelávacích programov už na prvom stupni. Realitou však zároveň je, že pribúda detí s poruchami učenia a raritou dnes nie sú ani integrované deti, mnohé so svojím asistentom.

Memorovanie radšej nie

Ak má škola dostatok pedagógov, zvolí si obyčajne výučbu cudzích jazykov v malých skupinách, napriek tomu môže byť niekedy náročné prispôsobiť spôsob vyučovania všetkým žiakom. U detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je špecifický prístup nevyhnutný.

"Ak sa pre rôzne okolnosti nepodarí zvoliť vhodný spôsob vyučovania cudzích jazykov, deti nenapredujú v ich osvojovaní tak, ako by mohli, a môžu nadobudnúť skreslenú predstavu, že sa jazyk nevedia naučiť, že ho nezvládnu,“ upozorňuje na nepríjemné dôsledky Johana Hermannová, študijná poradkyňa pre deti a dorast z jazykovej školy Berlitz. "Mávajú ťažkosti napríklad so zapamätaním si cudzích výrazov, ak sa ich učia iba memorovaním, bez prepojenia na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu. Takýto mechanický spôsob učenia má krátkodobý efekt a neposkytuje dostatočný základ pre komunikáciu,“ potvrdzuje Bianka Kubovičová, predsedníčka Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní.

peniaze, štúdium, škola, Čítajte viac Ako získať peniaze na štúdium

Pomáha individuálny prístup

Skúsenosti jazykových škôl, ktoré učia deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potvrdzujú, že cudzí jazyk sa dokáže naučiť každý. Čo na to deti potrebujú? "Je to rôznorodé, v závislosti od diagnostikovaného znevýhodnenia dieťaťa. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa osvedčilo prepájanie predmetov, obrázkov, písaného slova so sluchovým vnímaním a s následnou verbalizáciou, používaním názorného materiálu. Ak sa k tomu pripojí aj pohyb, je vysoko pravdepodobné, že deti si nové poznatky osvoja trvalo,“ vysvetľuje B. Kubovičová.

Ak škola nemá možnosti poskytnúť takýto spôsob vyučovania, môže pomôcť lektor z jazykovej školy, ktorá sa na vzdelávanie týchto detí špecializuje. "Takáto škola má dostatočne pripravených lektorov, ktorí sa neustále vzdelávajú a vedia prispôsobiť učebnú stratégiu individuálnym potrebám žiakov. Výhodou je aj to, že jazyková škola zároveň pravidelne meria a vyhodnocuje dosiahnuté výsledky a pokroky v učení a formu výučby potom individuálne prispôsobuje,“ vraví J. Hermannová.

jazyky, vlajky, muž, rozmýšľanie Čítajte viac 7 tipov, ako získať jazykové sebavedomie

Talenty už v ranom veku

Niekedy sa ako deti s poruchami učenia či sústredenia prejavujú aj mimoriadne nadané deti. Potrebujú veľa úloh, práve to im pomáha sústrediť sa a napredovať.

U týchto detí odporúča B. Kubovičová začať s výučbou cudzieho jazyka aj v ranom veku, zhruba v piatich rokoch. „Výučba má byť zážitková a prispôsobená schopnostiam detí.“ Študijná poradkyňa J. Hermannová dodáva: "Žiadne dieťa by nemalo byť v nevýhode pri získavaní akýchkoľvek vedomostí vrátane jazykových. Skúsenosti v našej jazykovej škole dokazujú, že kľúčový je vhodne zvolený individuálny prístup k žiakovi. Keď sa prispôsobí spôsob a cesty, ktorými sa vedomosti k deťom dostávajú a pomocou ktorých si ich upevňujú, znevýhodnenie sa stiera a deti sa kvalitne vzdelávajú.“

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cudzí jazyk