Ako na to: prihlášky, prijímačky a odvolanie pri neprijatí na vysokú školu

Viete, ako sa podáva prihláška na vysokú školu? Čo musíte urobiť, aby ju škola akceptovala? Čo treba urobiť, ak vás vysoká škola neprijme? Kedy sa možno odvolať?

11.07.2022 12:00
vysokoškoláci, vysoká škola, štúdium Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na vysokej škole alebo fakulte. Vysoká škola môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Čo sa uvádza v prihláške:

  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu
  2. údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní
  3. údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady požadované vysokou školou podľa zákona o vysokých školách. Spracovávať osobné údaje podľa osobitného predpisu40) uvedené v podkladoch a v žiadosti, okrem údajov uvedených v odseku 3, môže vysoká škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola