Pokračovanie článku: Ako na to: prihlášky, prijímačky a odvolanie pri neprijatí na vysokú školu

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou prijatia podľa zákona o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určuje samotná fakulta/vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené prostredníctvom internetových (webových) stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola