Poznáte práva a povinnosti študenta? Môže škola študenta vylúčiť zo štúdia?

Čo je to disciplinárny priestupok a čo zaň študentovi hrozí? Aké sú práva a povinnosti vysokoškoláka?

, 19.07.2022 12:00
vysoká škola, mladí ľudia, študent Foto:
Ilustračné foto.
debata

Práva študenta

Študent má právo najmä

  1. študovať študijný program, na ktorý bol prijatý
  2. utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu
  3. zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom alebo študijným poriadkom
  4. pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi
  5. v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí
  6. zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
  7. zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi
  8. aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch
  9. slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu
  10. na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o pracovných podmienkach žien.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy