Stredoškoláci dostanú vyššie štipendiá. Koľko peňazí môžu dostať?

Žiak strednej, špeciálnej strednej školy, 8-ročného gymnázia, odborného učilišťa, praktickej školy, nadstavbového či pomaturitného štúdia môže požiadať o sociálne štipendium.

20.09.2022 16:00
dievča, úsmev, mobil, stredoškolák Foto:
Pri určovaní výšky štipendia sa zohľadňujú príjmy rodiny a prospech študenta.
debata

Nárok na štipendium študent má, ak rodina dostáva pomoc v hmotnej núdzi, alebo ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti.

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. V školskom roku 2022/2023 je:

 • 53,51 eura – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima
 • 37,46 eura – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,1 do 2,5 vrátane, vo výške 35 % výšky životného minima
 • 26,75 eura – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,6 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima
vysoká škola, mladí ľudia, študent Čítajte aj Poznáte práva a povinnosti študenta? Môže škola študenta vylúčiť zo štúdia?

Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Hodnoty životného minima sa k 1. 7. 2022 zmenili na nasledovné hodnoty:

 • 234,42 eura v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 163,53 eura v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu
 • 107,03 eura, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené di­eťa

Dôležité je, že:

 • Štipendium sa vypláca každý mesiac, presný termín si určuje každá škola
 • Peniaze si žiak môže prevziať priamo v škole, alebo mu ich škola doručí poštou
 • Výška a oprávnenosť poberania štipendia sa prehodnocuje na základe polročného vysvedčenia

O štipendium žiak príde, ak:

 • Sa jeho prospech výrazne zhoršil
 • Má výrazne zlú dochádzku
 • Sa dopustil hrubého porušenia školského poriadku
 • Ho podmienečne zo školy vylúčili

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelanie #škola #štúdium #stredná škola #štipendium #žiaci a študenti