„Byť učiteľom je super“

Svojich žiakov motivuje k učeniu angličtiny tak, že už dva roky po sebe zvíťazili v celoslovenskej súťaži Jazykový WocaBee šampionát. Mladý učiteľ, ktorý pracuje s deťmi s radosťou a nadšením aj napriek dlhodobo náročnej situácii v našom školstve. Prinášame vám rozhovor s Jozefom Kollárom, učiteľom anglického jazyka na ZŠ so športovým zameraním Mallého 2 v Skalici, pre ktorého je povolanie učiteľa viac poslaním ako zamestnaním.

23.09.2022 00:00
wocabee, pr nepouzivat
Jozef Kollár so svojou triedou, ktorá získala prvenstvo v Jazykovom WocaBee šampionáte v roku 2020.

Aká bola Vaša cesta k práci učiteľa? Bolo to niečo, čo ste chceli vždy robiť?

Priznám sa, že zo začiatku som o učiteľstve vôbec nerozmýšľal, skôr ma lákala televízia, divadlo, žurnalistika, no spomínam si aj na obdobie, kedy som chcel byť veterinár.

O učiteľstve som začal premýšľať vtedy, keď sme sa rozhodovali s priateľkou, kam ísť po strednej škole. Obaja sme zvykli robiť animátorov v detských táboroch a vždy ma to neskutočne bavilo. Pracovať s deťmi, získať si ich pozornosť, baviť ich, smiať sa s nimi a byť do určitej miery ich vzorom – to ma veľmi bavilo a verím, že sa mi to podarilo vniesť aj do školského života.

V čom je práca učiteľa cudzieho jazyka podľa Vás zaujímavá, výnimočná?

Určite v tom, že dnešná doba cestovania, spoznávania sa s množstvom rôznorodých ľudí, ktorí nerozprávajú našim jazykom, vyžaduje ovládať cudzí jazyk. Musia si vedieť vyhľadať informácie, objednať ubytovanie, odvoz, či vypýtať jedlo alebo požiadať o pomoc.

Už to, že je to cudzí jazyk, deti motivuje. Na hodinách môžeme rozoberať literárne dielo alebo počítačovú hru, vysvetľovať zákonitosti fotosyntézy, ukázať a opísať časti srdca či rozprávať o kráľovskej rodine – a stále pritom používať cudzí jazyk.

V akých triedach vyučujete anglický jazyk? S ktorou vekovou skupinou sa Vám najlepšie pracuje?

Anglický jazyk učím na našej škole takmer vo všetkých triedach, od piateho do deviateho ročníka. Samozrejme skupiny sa od seba odlišujú. Piataci a šiestaci sú veľmi aktívni a naše tempo je neskutočné, hlásia sa, chcú rozprávať, hrajú divadlá, predbiehajú sa kto bude šikovnejší, rýchlejší. Trocha pomalšie tempo máme v deviatom ročníku, keďže tam už sú záujmy a názory detí väčšinou iné. Nechcem tým povedať, že by sa nesnažili alebo nepripravovali, len tie ich pohľady niekedy stoja za to :)

Aké vyučovacie metódy sa Vám na hodinách osvedčili? Ako sa Vám darí žiakov motivovať učiť sa cudzí jazyk?

Z vyučovacích metód sa mi osvedčili viaceré, veľmi dobrý je brainstorming, kedy im na začiatku hodiny zadám tému a majú mi napísať za 2 minúty čo najviac slovnej zásoby. To isté urobíme na konci hodiny, žiaci hneď vidia, či im tá hodina niečo dala alebo by sa mali viac sústrediť. Ďalej diskusia, riešenie problémov v spolupráci s Fenoménami sveta, kde si pozrú veľmi kvalitné videá od BBC a následne s tým pracujeme. Učenie uľahčia aj myšlienkové mapy alebo didaktické hry – online hry alebo súťaže. Takto si žiaci slovíčka a pojmy pamätajú aj po dlhej dobe.

wocabee, pr nepouzivat

Na hodinách cudzích jazykov využívate aj moderné technológie, napríklad aplikáciu na učenie slovíčok WocaBee. Aké sú jej benefity pre žiakov aj pre učiteľa?

Medzi benefity WocaBee patrí určite to, že žiaci si slovíčka naozaj zapamätajú, ľahšie sa im to učí, nemusia si to písať, ale precvičujú na počítači. Všimol som si, že tí slabší žiaci, ktorým učenie nešlo, sa vďaka WocaBee výrazne zlepšili, dokonca prišli za mnou a sami si pýtali nové balíky slovíčok. Alebo som im zadal dobrovoľnú domácu úlohu, nové slovíčka a na hodine ten žiak pracoval ako nikdy predtým. Slovíčka si pamätal, vedel sa orientovať v texte a dokonca pomohol tým žiakom, ktorí boli predtým v angličtine šikovnejší. Netreba sa báť používať a striedať metódy, pomôže to nielen žiakom, ale aj učiteľom.

Vaši žiaci sa dva roky po sebe vynikajúco umiestnili v súťaži Jazykový WocaBee šampionát. Ako sa Vám ich darí motivovať k výkonom?

Tým, že sme športová škola, žiaci sú naučení súťažiť, chcú vyhrať. Preto motivovať ich mi nerobilo až taký problém. Samozrejme nepracovali rovnako všetci v skupine, preto som robil aj naše malé triedne súťaže za malé odmeny.

wocabee, pr nepouzivat

V súčasnosti situácia v školstve vôbec nie je jednoduchá. Čo Vás motivuje každý deň?

Snažím sa myslieť pozitívne a zbytočne sa neobklopujem negatívnymi ľuďmi. Nechcem neustále hovoriť o tom, akí sú dnes žiaci, že systém nefunguje, alebo aké to bolo, keď sme do školy chodili my. Treba žiť dnešným dňom. Ako som spomínal, kedysi som chcel hrať v divadle a v podstate sa mi to splnilo. Snažím sa zaujať mojich „divákov“, moje „obecenstvo“, aby tých 45 minút len nepresedeli, ale aby odchádzali s úsmevom na tvári a povedali si, že sa tešia na ďalšiu hodinu.

Čo by ste chceli odkázať tým, ktorí sa pre profesiu učiteľa cudzích jazykov ešte len rozhodujú?

Hlavne neváhajte a choďte do toho, naše školstvo potrebuje mladých učiteľov, ktorí chcú niečo zmeniť. Byť učiteľom je super, učiteľ dáva žiakovi to najcennejšie, základy na ktorých buduje svoj život. Nedá mi nespomenúť vetu, ktorú mi povedal jeden deviatak, keď sme sa lúčili s celým ročníkom na konci roka: „Ďakujem Vám pán učiteľ, aj vďaka Vám som lepším človekom.“

odkaz
wocabee-under-baner
chyba
Viac na túto tému: #Angličtina s Pravdou