Ako si vybrať lektora či učiteľa cudzích jazykov

Výber lektora či učiteľa cudzieho jazyka môže byť ešte dôležitejší, ako výber jazykovej školy, v ktorej sa rozhodnete učiť. Aké kvality by mal mať váš učiteľ a ako ich rozpoznať ešte predtým, ako sa na kurz prihlásite? Pýtali sme sa odborníkov v oblasti výučby cudzích jazykov.

23.09.2022 00:00
wocabee, pr nepouzivat

Martina Šurinová Mravíková, majiteľka jazykovej školy Leitus

Lektor je tým dôležitým prostredníkom medzi študentom a cudzím jazykom. Byť dobrým lektorom znamená byť zároveň aj mentorom, motivátorom, učiteľom, ktorý dbá na potreby študentov, vie vysvetliť problematickú časť pútavým spôsobom, dokáže zaujať a pristupovať ku každému bez rozdielu láskavo a priateľsky. Ovládanie cudzieho jazyka na super úrovni je samozrejmosť, ale to častokrát nestačí. Ovládať cudzí jazyk ešte neznamená vedieť ho aj učiť. Toto je častý problém pri rodených hovoriacich – native speakeroch. Niekedy lektor, ktorý má angličtinu ako cudzí jazyk, vie lepšie vysvetliť problematiku ako rodený hovoriaci, ktorý to prirodzene používa a nevie to podať ďalej.

Vladimír Dolinec, podpredseda Asociácie jazykových škôl SR, CEO@bestanglina.sk

Je ideálne, ak máte na konkrétneho lektora referenciu a viete, že dosahuje dobré výsledky. Lektor by vás mal zaujať už na prvom stretnutí. Bude to človek, s ktorým strávite veľa času, a ak vás nenadchýna už počas prvotného rozhovoru, môžete mať taký pocit aj neskôr počas kurzu. Má to byť človek na prvý pohľad priateľský, spoločenský a komunikatívny. Takisto by z neho od začiatku malo byť cítiť nadšenie pre jazyk, ktorý sa vás chystá učiť, ako aj záujem o študenta. V detailnom rozhovore by mal zistiť vaše potreby a záujmy, podľa ktorých by mal postupovať pri výbere materiálov, metódy a techník. O tomto hovoríme, keď používame formulku „na mieru“. O metóde, ktorou učí, by mal vedieť rozprávať konkrétne a nie len vo všeobecných formulkách, ktoré chce počuť každý – napr. „dávam dôraz na komunikáciu“. To, že by mal cieľový jazyk ovládať aspoň na úrovni C1 je samozrejmosťou.

Počas kurzu si všímajte, ako často vám lektor dáva spätnú väzbu, sleduje váš pokrok a odhaľuje vaše silné a slabé stránky. Rozvíja všetky štyri zručnosti – hovorenie, počúvanie, čítanie aj písanie? Vzdeláva sa lektor aj naďalej? Chváli sa certifikátmi z konferencií, seminárov či webinárov? Často prichádza s novými nápadmi na aktivity, či dokonca celkom novými metódami? Je inovatívny, používa technológie, ktorými funkčne a efektívne nahrádza zastaralejšie techniky? Ak ste na väčšinu týchto otázok odpovedali áno – pravdepodobne ste vybrali správne.

wocabee, pr nepouzivat

Lucia Kopecká, majiteľka zážitkovej jazykovej školy LEMON

Za mňa je dokonalý lektor taký, ktorý je kombináciou empatickeho pristupu a skvelej schopnosti vysvetľovat veci. Usmievavá a pozitívna lektorka plná energie je tiež niečo, čo považujem za dôležité. No a o vynikajúcej znalosti jazyka snáď netreba ani hovoriť :)

Michal Ošvát, autor jazykových aplikácií WocaBee a LangBee

Aktuálne sa snažím zlepšiť v anglickom jazyku, primárne čo sa týka konverzácií. Lektora na online hodiny som si vybral najmä podľa toho, či dokáže naplniť tento konkrétny cieľ, aké má skúsenosti a či je časovo flexibilný. Všeobecne je dôležité, aby ste vedeli, že sa vďaka hodinám zlepšujete. Či už v oblasti gramatiky, slovnej zásoby alebo v samotnej konverzácii. Ideálne však vo všetkých oblastiach.

Kvalitný učiteľ alebo lektor by sa mal zároveň aj neustále vzdelávať. Vo WocaBee organizujeme pravidelné bezplatné vzdelávacie webináre pre učiteľov a lektorov cudzích jazykov, na ktorých prinášame množstvo praktických tipov a inšpirácií od našich aj zahraničných odborníkov. Učitelia kvalitu našich webinárov hodnotia priemernou známkou 1,25 (známkovanie ako v škole – 1=vynikajúci, 5=nedostatočný).

Ako autor aplikácií na učenie cudzích jazykov však musím povedať, že v cudzom jazyku sa môžete zlepšovať aj bez pomoci učiteľa. Aplikácia LangBee je určená pre samoukov a nájdete v nej ucelené kurzy anglického a nemeckého jazyka, vrátane slovnej zásoby, fráz, gramatiky a výslovnosti. Za cenu iba 6 eur mesačne môžete cudzí jazyk neobmedzene precvičovať prostredníctvom 8 sofistikovaných metód a umelá inteligencia vám bude na precvičovanie častejšie predkladať tie slovíčka, v ktorých robíte chyby.

Využiť môžete aj možnosť precvičovania vlastných balíčkov slovíčok za cenu iba 3 eurá mesačne. Do aplikácie vložíte slovíčka z učebnice, z knihy alebo slovnú zásobu z filmov a virtuálny „učiteľ“ v aplikácii sa postará, že sa ich skutčne naučíte :-) Takýmto spôsobom sa môžete učiť až 12 svetových jazykov!

Peter Flak, lektor angličtiny, autor online kurzov v LangBee a projektu SMARTCONE

Kvalitný jazykový lektor môže a nemusí byť native speaker (rodený hovoriaci). Mnohí ľudia si myslia, že pokiaľ je lektor Slovák alebo Čech (alebo inej národnosti), nemusí to byť ideálne. Zo skúseností však vieme, že toto kritérium ani zďaleka nie je rozhodujúce.

V prvom rade treba zobrať do úvahy najmä účel, kvôli ktorému sa rozhodnete k danému lektorovi chodiť. Ak je to príprava na certifikát alebo nejaké skúšky (napr. prijímacie na VŠ alebo maturitné), dôležité je hlavne to, do akej miery lektor pozná požiadavky na ich úspešné zvládnutie a metódy k úspešnej príprave. Nemalú úlohu tu zohrávajú skúsenosti lektora s prípravou študentov na dané skúšky, t.j. prax.

Ak je váš cieľ všeobecnejší, napr. sa chcete „len“ naučiť po anglicky alebo po španielsky, vtedy je najdôležitejším kritériom tzv. student talking time: koľko % času z danej hodiny hovorí cudzím jazykom študent.

Inak povedané – pripravuje a vedie lektor hodinu tak, aby ste mali príležitosť čo najviac aktívne rozprávať v cudzom jazyku? Ak má hodina 60 minút a z nich 40 minút hovorí lektor, 15 min robíte nejaké cvičenie potichu (napr. písomne), tak váš reálny produktívny čas na hovorenie v cieľovom jazyku je 5 minút a váš pokrok bude veľmi pomalý.

Samozrejme, kritérií je mnoho a aj individuálne požiadavky študentov v jazykových školách sa rôznia. Všeobecne však platí, že učenie by mala byť zábava a na hodinách by ste sa mali cítiť dobre a nekontrolovať stále hodinky, že kedy bude koniec… Vtedy treba niečo zmeniť. A to hneď.

odkaz
wocabee-under-baner
chyba
Viac na túto tému: #Angličtina s Pravdou