Čaká vás maturita a výber školy? Podľa čoho by ste sa mali rozhodovať

Študent v maturitnom ročníku rozmýšla nad tým, čo bude robiť, keď dostane do rúk maturitné vysvedčenie. Vybrať si môže štúdium na vysokej škole alebo rôzne pomaturitné štúdiá.

11.10.2022 10:00
študentka, škola, stredná škola, vysoká škola,... Foto:
V súčasnosti majú firmy najväčší záujem o absolventov informatiky, stavebníctva a strojárstva.
debata

Výber konkrétnej školy závisí od viacerých faktorov. Dôležitý je program, ktorý chcete študovať, napríklad či ho vôbec daná škola ponúka. Ďalšia voľba sa týka konkrétnej fakulty. Pre voľbu správnej fakulty je nutné poznať zameranie, ktoré chcete študovať. Voľba konkrétneho študijného programu je pre vaše budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Jeho voľba ovplyvní nielen to, aké predmety budete študovať, ale hlavne vašu budúcu možnosť uplatnenia na trhu práce. Vyštudovať odbor, ktorý vás baví, síce môžete, ale otázkou je, či vás aj uživí.

Odpovedať si treba aj na niekoľko zásadných otázok: Aké študijné programy je možné študovať? Aké programy možno študovať na konkrétnej škole alebo fakulte? Na ktorých školách alebo fakultách môžete študovať konkrétny program? Študijný program vyberajte predovšetkým s ohľadom na jeho obsah, ponúkané predmety, dĺžku štúdia, možnosť budúceho uplatnenia v praxi, možnosti nadväzujúceho štúdia, ale aj na to, čo vás baví a v akom povolaní sa budete v budúcnosti cítiť dobre.

vysokoškoláci, vysoká škola, štúdium Čítajte aj Ako na to: prihlášky, prijímačky a odvolanie pri neprijatí na vysokú školu

Medzi súkromnou a verejnou školou vyberajte v prípade, že ponúkajú rovnaký program, o ktorý máte záujem. Vyberajte najmä na základe vašej finančnej situácie, a tiež na základe odporúčaní na kvalitu školy.

Čo sa týka polohy školy, môžete vyberať podľa toho, ako ďaleko je škola od vášho bydliska, aké je dopravné spojenie, aké sú v mieste sídla školy možnosti pre voľný čas. Takmer všetky verejné vysoké školy ponúkajú dostatok miest na študentských internátoch, teda vzdialenosť školy od vášho bydliska nemusí byť problémom.

Veľkosť školy môže mať vplyv hlavne na prístup školy k študentom. Môže sa stať, že školy s veľkým počtom študentov sa príliš nevenujú individuálnym potrebám študentov. Na druhú stranu veľké školy sú schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu výučby. V tomto prípade dajte skôr na konkrétne referencie. Do rozhodovania o konkrétnej škole môžete tiež zahrnúť jej ponuku mimo študijných a iných aktivít. Zistite si, aké škola poskytuje študentom ubytovanie a stravovanie.

Rebríčky slovenských vysokých škôl

Na čele rebríčka vysokých škôl je Slovenská technická univerzita

Výber vysokej školy je dôležitý, najmä čo sa týka šance zamestnať sa po skončení štúdia. Pracovný portál Profesia.sk eviduje, že spomedzi verejných vysokých škôl majú zamestnávatelia najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Životopisy absolventov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z tejto univerzity si prezrú priemerne štyri firmy.

Na druhom mieste skončila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá ešte minulý rok stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali skóre 3,6. Záujem zo strany zamestnávateľov pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. O tri priečky si oproti roku 2021 polepšila Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Naopak, o dve miesta klesla Slovenská poľnohospodárska univerzita.

mladá žena, počítač, Čítajte aj Vysoká škola: Prihláška je prvý krok

Najžiadanejších absolventov má na Slovensku stále Fakulta informatiky a informačných technológií v rámci Slovenskej technickej univerzity (STU). Na vrchných priečkach sa však umiestnili aj ďalšie fakulty súvisiace s informatikou. Preferovaní sú aj uchádzači a uchádzačky, ktorí skončili Fakultu elektrotechniky a informatiky STU, absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Strojníckej fakulty.

O absolventov ktorých odborov majú firmy najväčší záujem

 1. Informatika
 2. Stavebníctvo
 3. Strojárstvo
 4. Ekonomika
 5. Technika
 6. Spoločenské vedy
 7. Prírodné vedy
 8. Filozofia
 9. Právo
 10. Zdravotníctvo
 11. Šport
 12. Umenie
 13. Teológia
 14. Pedagogika

Rebríček univerzít podľa záujmu firiem o absolventov

 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 2. Ekonomická univerzita v Bratislave
 3. Žilinská univerzita
 4. Technická univerzita v Košiciach
 5. Univerzita Komenského
 6. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Žiline
 7. Slovenská poľnohospodárska univerzita
 8. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 9. Univerzita sv. Cyrila a Metoda
 10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rebríček fakúlt podľa záujmu firiem o absolventov

 1. Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 2. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 3. Fakulta riadenia a informatiky ŽU
 4. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
 5. Strojnícka fakulta STU
 6. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
 7. Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
 8. Obchodná fakulta EUBA
 9. Národohospodárska fakulta EUBA
 10. Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
 11. Stavebná fakulta STU
 12. Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 13. Materiálovotechno­logická fakulta STU
 14. Stavebná fakulta ŽU
 15. Fakulta managementu UK
 16. Farmaceutická fakulta UK
 17. Technická fakulta SPU
 18. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ŽU
 19. Strojnícka fakulta TUKE
 20. Fakulta prírodných vied UCM

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #vzdelanie #školstvo #vysoká škola #maturitné skúšky #výber školy #pomaturitné štúdium