Na akých vysokých školách môžete študovať?

Na akých školách možno v našej krajine študovať? Výber závisí od rôznych okolností, je na vás, či sa rozhodnete napríklad pre denné, alebo externé štúdium.

, 10.10.2022 12:00
štúdium, vysoká škola, univerzita, študenti,... Foto:
Voľba študijného programu je pre budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Jeho voľba ovplyvní nielen to, aké predmety budete študovať, ale hlavne vaše budúce uplatnenie na trhu práce.
debata

Vysoká škola – univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené na tri stupne.

Odbor a program

Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

vysoká škola, vysokoškoláčka Čítajte aj Vysoká škola: Bakalárom chýba prax

Forma a metóda

  • Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach.
  • Externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi.
  • Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia.
  • Dištančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).
smútok, skúška, študent Čítajte aj Vysoká škola: Čo robiť, ak vás neprijmú

Stupeň štúdia

  • Štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, na akom stupni študovať, závisí predovšetkým od dosiahnutého vzdelania a zamerania, ktorému sa chcete venovať.
  • Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).
  • Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky, tak aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej päť rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej štyri roky a najviac šesť rokov.
  • Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #štúdium #vysoké školy #univerzity #vysoké školstvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy