Ako podporiť vzdelávanie zamestnancov? Kurzy nemusia stačiť

Špecialisti na vzdelávanie hovoria, že iba desatinu poznatkov získavame na formálnych školeniach, pätinu prostredníctvom vedenia, napríklad koučingu, a až 70 % návykov riešením konkrétnych pracovných úloh.

22.11.2022 12:00
Vzdelávanie zamestnancov, couching Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Kľúčové je vzdelávanie, firmám pomáha pružne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky a situácie. V súčasnosti mnohí zamestnávatelia prehodnocujú svoje stratégie vzdelávania. Pre zdravý rozvoj podnikania je dôležité zostať konkurencieschopný a zároveň si zachovať schopnosť rásť.

Podľa poradenskej spoločnosti Grant Thornton je dôležité, aby firmy vedeli, čo je potrebné urobiť, aby boli pre budúcich klientov prvou voľbou, a ponúknuť im jedinečné produkty.

"Odpoveď na to, ako to dosiahnuť, nie je jednoduchá, vo veľkej miere súvisí s tým, aké prostredie firma pre zamestnancov vytvára. Firemná kultúra má vytvárať bezpečný priestor pre inovácie a časté korekcie. Zamestnanci a manažéri by mali vidieť hodnotu neustáleho vzdelávania a aj spätnú väzbu,“ hovorí Andrea Vančíková, riaditeľka Human Capital Services spoločnosti Grant Thornton.

Podobnú filozofiu už desaťročia presadzuje automobilka Toyota. Kaizen je japonský výraz pre zmenu k lepšiemu a systém uplatňujú aj v riadení organizácie.

"V praxi sa sústreďujeme na to, čo je zásadné, venujeme pozornosť tomu, aby sme vytvárali priestor pre ďalší rozvoj, zdokonaľovali vlastné schopnosti aj schopnosti ostatných,“ približuje Milan Kočka, riaditeľ spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia.

Inovácie vznikajú pri diskusiách

Akadémia pre inovácie v oblasti ľudských zdrojov (AIHR) zverejnila svoje predpovede a trendy na rok 2023. Jedným z nich je strategické a systematické vzdelávanie, ktoré sa sústreďuje na tréning zručností, v súlade so schopnosťami, ktoré organizácia potrebuje na uchovanie svojej konkurencieschop­nosti. Ich zavedenie do pracovného procesu si vyžaduje inovovanie tradičných vzdelávacích metód.

Jedným z prístupov je sústrediť ľudí v tímoch, kde sa na každodenných zadaniach učia, ako ich robiť inak, lepšie. Riadenou diskusiou dostanú priestor na vytváranie nových nápadov, môžu sa prirodzene prejaviť a ukázať svoje schopnosti, ktoré by inak mohli ostať skryté.

S takouto formou školenia dokáže firma identifikovať talenty na všetkých pracovných pozíciách a lepšie využiť ich potenciál. Podľa AIHR budú spoločnosti v budúcom roku viac investovať do mikrovzdelávania, mikromentorovania, výkonnostného koučovania a učenia sa v priebehu práce.

"Hlavným princípom je nájsť si čas sadnúť si spolu k témam, ktoré sú pre nás dôležité, a špeciálnymi technikami, ako sú napríklad brainstorming (hľadanie nových nápadov prostredníctvom voľnej diskusie), design thinking (dizajnové myslenie) alebo hackathony (stretnutie skupiny programátorov, dizajnérov alebo analytikov, ktorí spoločne pracujú na stanovenom softwérovom projekte), hľadať alternatívy, ktoré povedú k zlepšeniam. Takisto je dôležité robiť to opakovane, meniť témy, formu a nebrať to iba ako jednorazovú aktivitu. Dostať kolektívne uvažovanie a rozhodovanie do DNA jednotlivých tímov je dôležité, pretože inovácie zriedka prichádzajú osamote, oveľa častejšie ich nájdeme pri diskusiách, ktoré sú uvoľnené,“ hovorí A. Vančíková.

Tréningov zručností pribúda

Trend technologickej transformácie strojárstva sa odráža aj na prístupe k vzdelávaniu v spoločnosti Schaeffler, v oboch slovenských závodoch v Kysuckom Novom Meste a v Skalici.

"Súčasťou našej firemnej kultúry je podpora celoživotného vzdelávania, otvorenosti, kreativity, iniciatívy a agilného prístupu vo vedení tímov. Pozície, ktoré obsadzujeme dnes, sme ešte pred niekoľkými rokmi nepotrebovali a mnohé ani neexistovali. Do katalógu školení pribudne ročne zhruba 200 typov nových tréningov,“ pripomína Elena Kolínková, personálna riaditeľka Schaeffler Slovensko.

Motivovaní zamestnanci prilákajú zákazníkov

A Podľa A. Vančíkovej firmy potrebujú v nepredvídateľných a premenlivých časoch pracovné tímy, ktoré majú viac zodpovednosti a slobody rozhodnúť sa. Rola manažérov je ľudí viesť a vytvárať prostredie, ktoré podporuje samostatnosť a autonómiu.

" Zmena v prospech takéhoto fungovania, alebo ako sa často hovorí transformácie, sa neudeje okamžite a už vôbec nie jednorazovo. Je to dlhodobý proces, súhrn jednotlivých aktivít, projektov a školení, individuálnych stretnutí a rozhovorov. Mali by smerovať k zlepšovaniu pracovného prostredia, kultúry, motivácie a angažovanosti zamestnancov, čo v konečnom dôsledku prináša lepšie referencie zákazníkov i výsledkov spoločnosti,“ uzatvára A. Vančíková.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelávanie #školenia