Myslite na zdravotné poistenie. Kedy ho za vás platí štát?

Odvody za zdravotné poistenie sú jednou z povinností, od ktorých štát študentov počas štúdia odbremeňuje.

16.11.2022 10:00
mladá žena, laptop, notebook, absolventi, prax,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Aj počas vysokej školy môžu nastať situácie, pri ktorých si poslucháči nemusia byť takí istí, či majú stále nárok na to, aby poistné za nich platil štát. Ak už na vysokej škole študujete a chcete byť dobre pripravení, myslite aj na špecifické prípady poistenia.

Pred nástupom

Status študenta získava absolvent strednej školy zápisom na vysokú školu, automaticky sa tým stáva aj poistencom štátu, takže poplatok za neho bude naďalej odvádzať štát.

Poistenie platí len do konca augusta a to i v prípade, že študent má možnosť zapísať sa na štúdium až v septembri, preto sa oplatí absolvovať zápis na vysokú školu čo najskôr.

Počas štúdia

So statusom študenta má väčšina študentov nárok na to, aby poistné za nich hradil štát. V prípade neprerušeného štúdia nie je ani potrebné opakovane každý rok dokladovať potvrdenie o štúdiu. Túto informáciu získa zdravotná poisťovňa automaticky od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Platí to pri štúdiu 1. stupňa (Bc.), a 2. stupňa (napríklad Ing., Mgr.) do veku 26 rokov. Vo veku 26 – 30 rokov to platí iba v prípade dennej formy štúdia. Väčšinou ide o prípad doktorandského štúdia, ktoré však nesmie prekročiť štandardnú dĺžku štúdia. Neplatí to pre postgraduálne a rigorózne štúdium.

Poistné za študentov neplatí štát donekonečna. V prípade, že sa študent po získaní akademického titulu 2. stupňa rozhodne znova začať študovať na inej vysokej škole, nemá nárok na to, aby za neho štát platil.

Ak sa študentovi nepodarilo úspešne absolvovať štátnu záverečnú skúšku v riadnom termíne a pôjde na náhradný termín po 31. auguste, nemá to vplyv na jeho status študenta. Ten k 31. 8. zaniká.

Po skončení štúdia

Študentovi zaniká status študenta po poslednej záverečnej skúške. Častým omylom býva práve to, že je to až po promócii a obdržaní diplomu.

Študent sa môže hneď zamestnať, alebo začne podnikať, alebo sa prihlási na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade odvádza poistné štát.

Štúdium v zahraničí

V krajinách Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) alebo vo Švajčiarsku je štúdium na vysokej škole považované za ekvivalentné s tým na Slovensku, a študent môže zostať poistený doma. Zdravotnú starostlivosť čerpá s Európskym preukazom zdravotného poistenia v krajinách EÚ.

Ak ide študent na pobyt v rámci programu Erasmus a chce zostať poistencom na Slovensku, mal by do zdravotnej poisťovne doručiť doklad o ekvivalencii štúdia.

Vydáva ho Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe žiadosti o posúdenie štúdia, spolu s potvrdením o návšteve školy. Rovnaký postup platí aj pre študentov vysokých škôl v krajinách mimo EÚ, EHS alebo Švajčiarska.

Zdroj: vysokeskoly.sk

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné poistenie