Sú v škole lepší introverti alebo extroverti?

Introverti a extroverti sa líšia nielen v spôsobe vystupovania, ale aj v tom, ako pristupujú k rôznym situáciám, ako sa rozhodujú, aj ako nad vecami uvažujú. Tieto rozdiely majú vplyv i na štúdium a prospech v škole.

14.11.2022 16:00
vysoká škola, študenti, užitočná, Foto:
debata

Vo všeobecnosti sú introverti menej impulzívni, do situácií sa neženú bezhlavo a bez rozmýšľania. To sa môže vyplatiť aj pri riešení zložitejších úloh v škole. Extroverti mávajú lepší prospech než introverti na základnej škole, na strednej začínajú mať vrch introverti a väčší predpoklad študijných úspechov mávajú aj na vysokej škole.

Vyplynulo to zo štúdie poslucháčov rôznych odborov, od umenia cez astronómiu až po štatistiku. Štúdia zistila, že introverti vedeli o každom z predmetov viac informácií do hĺbky než extroverti. Introverti zároveň dostávajú oveľa viac prospechových štipendií a sú vo väčšej miere členmi prestížnych spolkov.

Trpezlivosť alebo rýchlosť?

Platí však, že introverti nie sú inteligentnejší ako extroverti. Inteligenčné testy ukázali, že obe skupiny sa nelíšia. Dokonca v mnohých úlohách, ktoré museli riešiť pod časovým alebo spoločenským tlakom, prípadne za použitia multitaskingu, si lepšie viedli extroverti. Sú lepší napríklad v situáciách, keď musia spracovať veľké množstvo informácií.

Introverti nad úlohami viac premýšľajú, čo im odčerpáva veľkú časť kognitívnej kapacity. Pri akejkoľvek zadanej úlohe, ak vychádzame zo 100-percentnej kognitívnej kapacity jednotlivca, venuje introvert úlohe 75 %, zvyšných 25 % kapacity vydá mimo úlohy.

Extroverti venujú úlohe až 90 % kapacity. Dôvodom rozloženia je najmä to, že extroverti venujú pozornosť bezprostrednému cieľu, kým introverti využívajú svoju kapacitu na sledovanie toho, ako daná úloha prebieha.

Vytrvalosť alebo inšpirácia?

Zdá sa, že introverti premýšľajú dôslednejšie. Extroverti sa pri riešení úlohy ľahšie uchýlia k nedbalejšiemu prístupu, precíznosť vymenia za rýchlosť, za pochodu robia čoraz väčší počet chýb, a keď je problém príliš náročný alebo frustrujúci, vzdávajú to.

Introverti, naopak, predtým, ako konajú, informácie dôsledne spracúvajú, pri úlohe sa zdržia dlhšie, nevzdávajú sa tak ľahko a pracujú presnejšie.

Introverti a extroverti pristupujú odlišne aj k riešeniu problémov. V rámci experimentu dali psychológovia päťdesiatim ľuďom poskladať zložitú skladačku. Zistili, že extroverti oveľa pravdepodobnejšie úlohu, v prípade, ak sa im nedarí, vzdajú. Introverti si častejšie riešenie naštudujú vopred a pripravia sa ešte pred začatím úlohy.

Introverti paradoxne dokážu extrovertov prekonať aj v spoločenských úlohách, ktoré si vyžadujú vytrvalosť. Tá však nie je v spoločnosti zvlášť atraktívna a doceňovaná. Skôr prevláda tendencia obdivovať inšpiráciu, iskru a sebavedomie jednotlivca, viac než jeho vytrvalosť, pracovitosť a námahu vyvinutú na dosiahnutie cieľa. Práve vytrvalosť a drina však tvoria väčšiu časť úspechu.

Zdroj: vysokeskoly.sk
debata chyba
Viac na túto tému: #introverti. extroverti