Stredná škola? Budúcnosť patrí e-mobilite a udržateľnému priemyslu

Budúcnosť patrí e-mobilite, zeleným energiám a nových technológiám. Duálna akadémia v Bratislave pripravuje mladých ľudí pre moderný, ekologický a udržateľný priemysel.

06.02.2023 10:00
duálna akadémia Bratislava, žiaci, stredná škola Foto:
debata

Technické vzdelávanie je dnes úzko prepojené s priemyslom, praxou i so špičkovými odborníkmi. Od roku 2016, keď sa Duálna akadémia stala súkromnou školou, vychovala už takmer 200 absolventov. "Pri rýchlo sa meniacich trendoch musia obstáť nielen ako odborníci, ale aj po morálnej stránke,“ hovorí Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania. Po skončení štvorročného štúdia získajú maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti.

Teóriu, ktorú si osvojujú žiaci v školských laviciach, si každý druhý týždeň trénujú na praktickom vyučovaní. Majú k dispozícii moderne vybavené dielne, špičkové laboratóriá a vo vyšších ročníkoch už pracujú priamo u zamestnávateľov. U nich majú vďaka duálnemu vzdelávaniu otvorené dvere do pracovného sveta moderných technológií.
Veronika Matysová,riaditeľka Duálnej akadémie

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej si môžu vybrať spomedzi siedmich odborov – mechanik elektrotechnik, odborný informatik, mechatronik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, autotronik a autoopravár. "Tento rok pridávame špecializáciu odboru mechanik elektrotechnik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá a mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika,“ prízvukuje riaditeľka Veronika Matysová. Najväčší záujem je o odbor autotronik a mechanik elektrotechnik.

Riaditeľka Veronika Matysová Foto: Duálna akadémia
Veronika Matysová Riaditeľka Veronika Matysová

"Teóriu, ktorú si osvojujú žiaci v školských laviciach, si každý druhý týždeň trénujú na praktickom vyučovaní. Majú k dispozícii moderne vybavené dielne, špičkové laboratóriá a vo vyšších ročníkoch už pracujú priamo u zamestnávateľov. U nich majú vďaka duálnemu vzdelávaniu otvorené dvere do pracovného sveta moderných technológií,“ zdôrazňuje riaditeľka.

Technika je aj pre dievčatá

Jednou z priorít Duálnej akadémie je búrať stereotypy o tom, že technické odbory patria len mužom. "Aktívne pracujeme na tom, aby u nás študovalo viac dievčat, dnes tvoria vyše troch percent, a pripravujeme aj novinku – Dievčenský Deň Otvorených Dverí. Časy sa rýchlo menia a pracovné prostredie v odboroch, ako sú automatizačná technika, mechatronika, autotronika (autodiagnostika), sa veľmi zmenilo. Už neplatí, že táto práca je fyzicky náročná, niektorí ju ešte stále vnímajú ako mužskú, ale aj "špinavú“, pričom opak je pravda. Myslíme si, že technika je pre všetkých, aj pre dievčatá,“ vraví V. Matysová.

študenti, žiaci, trieda Čítajte viac Trendom sú vedomosti s praxou. O aké profesie je záujem?

Praktické i teoretické vyučovanie vedú formou praktických cvičení, učiteľ má v skupine desať žiakov. "Takto lepšie pochopia teóriu a prichádza tzv. AHÁ efekt. Teóriu s praxou spájame aj prostredníctvom zahraničných mobilít cez projekty Erasmus. Žiaci navštívili spriatelené stredné školy v Českej i Nemeckej republike, ktoré spolupracujú s ich národnými dopravnými podnikmi. Zúčastňujú sa aj mobilít v rámci koncernu Volkswagen Slovakia, najbližšie sa chystáme do Wolfsburgu alebo Győru,“ hovorí M. Ráchela.

Pripomína, že výhodou štúdia je aj možnosť absolvovať v druhom a vo štvrtom ročníku nemecké skúšky odbornej spôsobilosti AP1/2. "Zaručujú nezávislé hodnotenie kvality a úroveň odborného vzdelávania podľa nemeckých štandardov v spolupráci s AHK Slowakei, Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. Sú náročné, otázky nám posielajú z Nemecka. Úspešní absolventi získajú medzinárodný certifikát, ktorý im pomôže presadiť sa doma i v zahraničí.“

Foto: Duálna akadémia
duálna akadémia, stredná škola, žiačka

Tretina maturantov zamieri na vysokú školu

Hoci sa väčšina študentov rozhodne pre Duálnu akadémiu aj preto, že majú istotu zamestnania po jej absolvovaní, až 30 % pokračuje v štúdiu na vysokej škole technického zamerania. „Máme veľmi kvalitný školský vzdelávací program, najmä odborných technických predmetov,“ vysvetľuje V. Matysová. „Kladieme dôraz na moderné vybavenie a žiakom sa venujú odborníci z praxe. Ponúkame štúdium nemčiny a angličtiny, vždy sa snažíme nájsť najlepších učiteľov, žiakom sa venujú nielen na vyučovaní, ale aj vo svojom voľne počas krúžkov,“ dodáva V. Matysová. Po dokončení štúdia majú študenti garanciu zamestnania, nespornou výhodou je podľa nej aj pomer praxe a teórie 70 : 30, získanie podnikového štipendia, príspevku na ubytovanie, cestovné i stravu a vo vyšších ročníkoch i odmena za produktívnu prácu.

Duálna akadémia spolupracuje s firmami – Volkswagen Slovakia, Slovnaft montáže a opravy, Auto Lamač, Škoda Auto Slovensko, Faurecia, Siemens – Spirin, Elektro – Haramia, Západoslovenská energetická, Daikin.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelávanie #duálne vzdelávanie #Kam na strednú školu