Typy stredných škôl: Ktorú si vybrať?

Žiaci základných škôl si môžu podávať prihlášky na gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, školu umeleckého priemyslu a konzervatórium.

08.02.2023 12:00
športová škola, šport, stredná škola Foto:
Ilustračné foto
debata

Gymnázium

 • všeobecnovzde­lávacia a vnútorne diferencovaná stredná škola
 • vzdeláva v štvorročnom, päťročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe
 • poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu na štúdium na vysokých školách
 • absolventov môže pripraviť aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, v kultúre či športe

Typy a podmienky jednotlivých gymnaziálnych vzdelávacích programov

 • štvorročný – okrem absolventov môžu prijať aj uchádzača, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil prijímacie konanie
 • päťročný – bilingválne vzdelávanie, na ktoré môžu prijať uchádzača, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil ôsmy ročník základnej školy alebo získal nižšie stredné vzdelanie, po úspešných prijímacích skúškach
 • osemročný – podmienkou je úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy a úspešné prijímacie pohovory

Stredná odborná škola

 • podobne ako gymnázium je vnútorne diferencovaná
 • žiakov pripravuje v najmenej dvoj- a najviac v päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania
 • je zameraná predovšetkým na povolania a odborné činnosti v národnom hospodárstve, zdravotníctve, vo verejnej správe, v kultúre či umení
 • odborné vzdelávanie sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, aj s možnosťou duálneho vzdelávania
web DSC 1298 - ko pia Čítajte viac Dobrého obchodníka robí kreatívna prax

Stredná športová škola

 • vnútorne diferencovaná, pripravuje žiakov so športovým nadaním v programe príslušného odboru vzdelávania
 • jednotlivé vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov na štúdium na vysokej škole aj na povolania a odborné činnosti v športe
 • kľúčovou súčasťou je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví
 • poskytuje stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • nevyhnutnou podmienkou prijatia je preukázanie športového nadania, súčasťou prijímacieho pohovoru sú aj talentové skúšky

Škola umeleckého priemyslu

 • vnútorne diferencovaná, poskytuje komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného odboru zameranom na výtvarníctvo a dizajn
 • môže poskytovať aj umelecko-pedagogické vzdelanie
 • výchova a vzdelávanie pozostáva z teoretického vyučovania a umeleckej praxe
 • poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, neposkytuje kvalifikačné pomaturitné štúdium

Konzervatórium

 • hudobné a dramatické – poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe
 • tanečné – poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe

Zdroj: sudyin.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štúdium #stredné školy #Kam na strednú školu