Termíny prijímacích skúšok na stredné školy – 2023/2024. Pozrite si prehľad

Chystáte sa v školskom roku 2023/2024 na strednú školu? Prinášame vám termíny prijímacích skúšok.

06.02.2023 09:00
Študenti Foto:
Ilustračná foto.
debata

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Prvý termín

  • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – 2. máj 2023, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023
  • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – 4. máj 2023, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. máj 2023

Druhý termín

  • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2023
  • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023
  • riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 v čase od 00:00 hod. do 23.59 hod.
  • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne najneskôr do 24. mája 2023 potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
duálna akadémia Bratislava, žiaci, stredná škola Čítajte viac Stredná škola? Budúcnosť patrí e-mobilite a udržateľnému priemyslu

Ďalší termín

  • na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom – 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.
  • riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 v čase od 00:00 hod. do 23.59 hod.
  • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne najneskôr do 28. júna 2023 potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania bude v dvoch fázach.

1. fáza – termín overenia športového nadania – 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov.

2. fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti – 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023 (2. termín)

Prihlášky na stredné školy sa môžu podávať do 20. marca, tento termín určuje príslušná legislatíva pre všetky školy. Termín začatia podávania prihlášok zákon nestanovuje, ale vzhľadom na to, že v prihláške sa uvádza hodnotenie žiakov aj za 1. polrok daného školského roka, najskorším možným termínom podania je 1. február.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelávanie #Kam na strednú školu #prijímacie skúšky