Na tejto slovenskej vysokej škole dostávajú študenti pracovné ponuky už počas štúdia

Rozmýšľate, čo by ste mohli v živote robiť a aká vysoká škola by bola pre vás tá najlepšia? Rozhodnutie je to vážne a tak pomôžu aj nejaké tie fakty. Skončiť školu je totiž jedna vec, ale nájsť uplatnenie na trhu práce druhá. Zvlášť v tejto náročnej dobe. Zaujímavé a perspektívne možnosti štúdia môžete nájsť aj na Slovensku.

28.03.2023 00:00
stu, pr nepouzivat

Spoločnosť Profesia zostavuje každoročne rebríček absolventov vysokých škôl. Zohľadňuje v ňom, koľko zamestnávateľov si na portáli profesia.sk prehliadalo životopisy absolventov jednotlivých škôl. Zameriava sa teda výlučne na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl.

Rebríček tak môže pomôcť pri výbere vysokej školy. Lebo nie je diplom, ako diplom. Sú vysoké školy, ktorých študenti už počas štúdia riešia svoje záverečné či diplomové práce priamo v popredných spoločnostiach. Po absolvovaní štúdia je po nich taký dopyt, že firmy častokrát ponúkajú nadštandardné podmienky, ktoré ostatní získavajú až po rokoch praxe. Jedna z takýchto škôl je napríklad Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Foto: piton
stu, pr nepouzivat

„Strojársky priemysel už dávno nie je o ťažkej drine a špine. Veľa mladých ľudí netuší, čo sa deje vo výrobných závodoch a tým pádom si neuvedomujú, že ide o high-tech priemysel s veľkým kariérnym potenciálom,“ tvrdí generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu SR Mgr. Jozef Kvoriak, MBA. Dodáva, že študentov VŠ so strojárskym zameraním (v oblasti technológie, konštrukcie, vývoja, riadenia výroby a pod.) je nedostatok, preto je dopyt po nich výrazný. Zamestnávatelia sa snažia si budúcich kolegov uloviť už počas ich štúdia aj formou platených stáží či štipendií.

Ak máte pocit, že po absolvovaní takejto školy skončíte niekde vo výrobe pri manuálnej práci a to nie je nič pre vás, mýlite sa. „Absolventi strojného inžinierstva pracujú na pozíciách technológov, zamestnancov logistiky či kvalitárov, avšak i vo výrobe môžu získať rôzne manažérske a riadiace pozície. Taktiež sa môžu uchádzať o pracovné miesta mimo výroby a teda v kanceláriách – ide o konštruktérov, plánovačov výroby, členov výskumných a vývojových tímov a pod. Uplatnenie je preto široké,“ približuje realitu Jozef Kvoriak.

Foto: piton
stu, pr nepouzivat

Záujem prevyšuje ponuku

Obrovský záujem o absolventov Strojníckej fakulty STU v Bratislave potvrdil aj jej dekan Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD. „Záujem firiem o našich absolventov niekoľkonásobne prevyšuje to množstvo, ktoré aktuálne vieme ponúknuť na trh práce,“ tvrdí.

Podľa jeho slov, ho však mrzí skutočnosť, že mladí ľudia sa orientujú hlavne na IT technológie. „Na jednej strane je to správne, no na strane druhej nemôže byť dobrý konštruktér alebo programátor rôznych strojov a zariadení bez toho, aby nemal aj strojársky a mechanický základ. Vtedy môže byť technológ, projektant alebo konštruktér dobrý, keď má takýto strojársky základ a práve prepojením informatiky a klasického strojárenstva nám vznikajú nové mechatronické zamerania, ktoré priemysel nevyhnutne potrebuje,“ tvrdí.

Medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov na Slovensku patrí aj spoločnosť ZF Slovakia. Jej predseda predstavenstva potvrdzuje slová dekana o nedostatku kvalifikovaných strojárov. „Určite sa každý v súčasnosti pozerá hlavne na automatizáciu a elektromobilitu, avšak bez strojných inžinierov sa nezaobídeme. Je ich nedostatok a nevyhnutne ich potrebujeme,“ hovorí pán Dietmar Weigt. Sám je strojný inžinier a váhavým maturantom odkazuje, že keby bol dnes absolventom Strojníckej fakulty STU v Bratislave, určite by sa o svoju budúcnosť nebál.

+3

Mladých ľudí dnes láka programovanie, avšak na Strojníckej fakulte STU sa vyučujú aj programovacie jazyky pre všeobecné programovanie, ale i programovanie automatizovaných systémov, robotov, strojov a zariadení. Absolvent SjF STU je univerzálnym odborníkom, ktorý rozumie elektrotechnike, strojarine aj programovaniu. Práve preto sa z mnohých stávajú úspešní vrcholoví manažéri.

Viac o štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa dozviete na studujstrojari­nu.sk a sjf.stuba.sk

chyba