Štát prispeje školákom na nákup nového notebooku – o príspevok pre svoje dieťa môžete požiadať aj vy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) spustilo novú schému pomoci pre rodiny so školopovinnými deťmi. Viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl tak môže historicky po prvý raz získať finančný príspevok vo výške 350 eur na kúpu nového notebooku či tabletu s klávesnicou. Prinášame vám súhrn kľúčových informácií o projekte Digitálny žiak a o možnostiach, ktoré prináša.

12.04.2023 09:38
digi, pr nepouzivat

Príspevky v tomto roku dostanú desaťtisíce žiakov

Cieľom projektu Digitálny žiak je vyrovnať štartovacie pozície a podporiť rovný prístup vo vzdelávaní medzi žiakmi, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú. Pomoc je preto primárne určená pre päť skupín žiakov – príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia môžu v tomto školskom roku získať všetci prváci na stredných školách, vrátane žiakov prvého a piateho ročníka na osemročných gymnáziách a prvákov na päťročnom gymnaziálnom štúdiu. Štát tiež podporí žiakov a študentov zo sociálne slabšieho prostredia, a tiež z domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu.

Ako je možné príspevok získať?

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. Digitálna koalícia v systémoch aktuálne eviduje už viac ako 40-tisíc registrovaných žiakov. „Registrácií každý deň pribúda. Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ pokračuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. MIRRI v súčinnosti s ministerstvom školstva postupne začali s overovaním dát údajov žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorých registrácia prebieha prostredníctvom www.digitalnyziak.sk. Prvé zariadenia by tak žiaci mohli mať doma už začiatkom mája.

Aké zariadenie si môže žiak s uplatnením digitálneho príspevku zakúpiť?

Zariadenia musia byť v prvom rade vhodné na domácu prípravu na štúdium, ale aj na prípadné diaľkové štúdium. Voľba typu/značky zariadenia je na žiakoch a ich rodičoch. Prioritne ide o notebook alebo tablet s klávesnicou. Je však potrebné, aby hardvér spĺňal technické špecifikácie:

  • zariadenie musí byť vyrobené minimálne v roku 2022 a neskôr,
  • displej s minimálnym rozlíšením 1366 × 768 pixelov,
  • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií,
  • fyzickú (hardvérovú) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo,
  • funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.),
  • zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón,
  • funkcionalita pripojenia na Wi-Fi,
  • rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – napríklad zabudovaný SIM slot alebo možnosť pripojenia modemu pre 4G sieť.

Môže sa digitálny príspevok použiť aj na softvér či doplnkového príslušenstva?

Áno. Dotácia sa dá uplatniť na softvér a školenia, ako aj na doplnkový tovar ako je myš, klávesnica, webkamera a i., avšak podmienkou je, že tento tovar musí byť súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho ostatné definované parametre.

Nie je možné uplatniť si príspevok na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov a podobne.

Národný projekt v celkovej hodnote 65,4 milióna eur je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, ktorú má na starosti ministerstvo informatizácie a slúži na digitalizáciu krajiny. Všetky informácie o príspevku nájdete na www.digitalnyziak.sk.

chyba