Jozef Habánik: Študentom otvárame dvere k výborným pracovným ponukám

Elektronické skútre, špičkové technologické vybavenie, ale aj zelené parky. To všetko patrí k Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Okrem kvalitného vzdelávania ponúka mladým ľuďom aj skvelú šancu na uplatnenie v praxi. Jej absolventi patria na trhu práce k najžiadanejším.

10.05.2023 00:00
Rektor Jozef Habanik, pr, nepouzivat Foto:
Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Študenti i zamestnanci Trenčianskej univerzity sa už druhý mesiac presúvajú po meste elektrobicyklami a skútrami, ktoré sú umiestnené priamo v areáloch fakúlt. „Okrem podporovania mobility študentov chceme prispieť aj k ochrane životného prostredia,“ hovorí rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. V podmienkach slovenských univerzít a vysokých škôl ide o absolútnu novinku. „Bicykle využívajú kombináciu pohonu cez pedále s výraznou pomocou elektromotora. Ak sa batéria vybije, môžu sa používať ako klasické bicykle. Zelená alternatíva klasických skútrov šetrí životné prostredie, odvezie dvoch pasažierov má dojazd 65 kilometrov a do siedmich hodín sa plne nabije,“ približuje novinku rektor.

Elektrobicykle študenti využívajú aj na presuny... Foto: tnuni.sk
TNUNI, pr, nepouzivat Elektrobicykle študenti využívajú aj na presuny medzi budovami fakúlt.

Študenti majú k dispozícii pätnásť skútrov a tridsať elektrobicyklov. „Sú rozmiestnené po fakultách, aby sa študenti mohli jednoduchšie presúvať medzi jednotlivými budovami,“ dodáva Habánik. Prostriedky na zriadenie stanovísk – 266 010 eur získala univerzita pomocou projektu Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero. Zariadenia používajú študenti a zamestnanci prostredníctvom mobilnej aplikácie. Smart stojany majú na streche solárne články, ktoré pokryjú časť energie na nabíjanie. Trenčianska univerzita disponuje celkovo tromi stojanmi.

Excelentný výskum

Ambíciou Trenčianskej univerzity je podľa rektora Habánika poskytnúť kvalitné vzdelanie kreatívnym mladým ľuďom, ktorí chcú experimentovať, hľadať nové riešenia a inovácie. „Sme mladou univerzitou, ktorá v obľúbenom študentskom meste prešla obrovskými pozitívnymi zmenami. Ponúkame štúdium technických, ekonomických a zdravotníckych smerov. Jednou z fakúlt je Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, ktorá patrí počtom študentov medzi naše najväčšie a najatraktívnejšie,“ približuje Habánik. Pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu a riadenia ľudských zdrojov a na prvom stupni aj odborníkov pre verejnú správu. „Fakulta ako prvá na Slovensku zaviedla do univerzitného vzdelávania dovtedy neexistujúci študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý bol inšpirovaný svetovým hospodárskym a spoločenským vývojom,“ vraví rektor Habánik. V končiacich ročníkoch je štúdium doplnené aj o odbornú prax v podnikoch a organizáciách. Činnosť HR špecialistov a personálnych manažérov si môžu študenti vyskúšať aj prostredníctvom intenzívneho kurzu Generalista ľudských zdrojov v špeciálnom Tréningovom centre personálnych činností priamo na fakulte.

Okrem vzdelávania sa Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov na vysokej úrovni venuje aj výskumu. Ministerstvo školstva jej po posúdení výsledkov v oblasti vedy a výskumu opätovne potvrdilo status Excelentné výskumné pracovisko. Získala ho za vynikajúce výsledky v excelentnej publikačnej činnosti a úspešnosť pri získavaní vedeckých grantov. Celkovo sa hodnotilo 76 spoločensko-vedných fakúlt.

Zelená alternatíva skútrov šetrí životné... Foto: tnuni.sk
TNUNI, pe, nepouzivat Zelená alternatíva skútrov šetrí životné prostredie.

Technológie pre kreatívcov

Na univerzite budujú Kreatívne centrum FabLab, ktoré má vytvoriť prostredie rozvíjajúce tvorivosť a motivovať k podnikateľským zručnostiam. Momentálne sa inštaluje technologické vybavenie a postupne bude v kreatívnych dielňach viac ako 100 zariadení. Do dielne na obrábanie kovových materiálov ako prvú inštalovali centrálnu kompresorovú stanicu na rozvod stlačeného vzduchu, zároveň aj jedno z menších zariadení – digitálny výškomer pre presné meranie produktov v procese obrábania. „Nainštalované je už aj vybavenie zváračskej a zámočníckej dielne, konkrétne pieskovacie a umývacie zariadenie na dokonalé čistenie materiálov pred zváraním či povrchovou úpravou, ohýbačka plechu a zariadenie na strihanie a tvarovanie plechov. Tieto zariadenia rozšíria možnosti práce vo FabLabe aj s kovovými materiálmi,“ ozrejmuje Habánik. Členovia kreatívneho centra FabLab majú v zdieľaných remeselných dielňach k dispozícii aj zariadenie na meranie tvrdosti materiálov, ktoré sa spracúvajú v rámci CNC obrábania či 3D tlače alebo veľkoformátovú tlačiareň pre tlač plagátov a veľkoplošných schém na rôzne typy materiálov.

Poslucháči Trenčianskej univerzity patria na... Foto: tnuni.sk
TNUNI, pr, nepouzivat Poslucháči Trenčianskej univerzity patria na trhu práce k najžiadanejším.

Oáza zelene a športu

Vo februári spustila Trenčianska univerzita realizačnú fázu projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. Ide o stavebnú časť budovania zelenej infraštruktúry v areáli Fakulty špeciálnej techniky, kde sa nachádza aj študentský internát a univerzitné Kreatívne centrum FabLab. „Chceme zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov i pracovníkov univerzity a rešpektovať pritom environmentálne potreby územia a biodiverzitu. Pomocou takmer 500 tisícovej investície zrealizujeme opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti v urbanizovanom prostredí, aj opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody,“ vysvetľuje rektor Trenčianskej univerzity. Dodáva, že rátajú s výsadbou stromov, živých zelených plotov a nahradením veľkých trávnatých plôch za kvitnúce lúčne pásy pre opeľovačov. Okrem toho pribudnú v areáli aj herné a športové prvky pre deti i dospelých – veľkoplošné multifunkčné ihrisko pre basketbal, streetball a volejbal, vonkajšie stoly na stolný tenis, detské ihrisko a veľké exteriérové workout ihrisko s prvkami pre exteriérový parkúr. Funkčnosť doplní inštalovaný mobiliár a altánky. Odovzdanie "zeleného“ areálu, herných a športových prvkov do užívania naplánovali na začiatok nového akademického roku, v septembri 2023.

chyba