Rastie dopyt firiem po strojných inžinieroch z STU

Chceš prácu, ktorá má budúcnosť? Študuj na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a navyše ťa podporia štipendiom. To ponúka svojim budúcim študentom Strojnícka fakulta STU. V poslednom rebríčku hodnotenia atraktivity absolventov slovenských vysokých škôl podľa záujmu zamestnávateľov sa totiž STROJÁRSTVO dostalo na 2. druhú priečku za Informatiku a na 3. pozícii sa umiestnila TECHNIKA.

03.07.2024 00:00
SjF STU Foto:

Samotná Strojnícka fakulta STU v Bratislave (SjF STU) sa v rebríčku konkrétnych fakúlt vyšvihla o 10 miest! Umiestnila sa na celkovej 7. priečke. Rebríček zverejnil portál profesia.sk. Tento úspech je dôkazom rastúcej atraktivity strojníckych profesií a svedčí tiež o kontinuálnom zlepšovaní kvality vzdelávania a prípravy študentov tejto fakulty pre profesionálny život a prax. Napokon, napríklad také špecializácie ako mechatronik či autotronik patria medzi najžiadanejšie. V tejto chvíli je na pracovnom trhu požiadavka dokonca na niekoľko stoviek takýchto odborníkov, a to najmä z oblasti automobilového priemyslu.

Strojárstvo sa ako odbor umiestnilo hneď za informatikou. V roku 2023 bola tretina ponúk na pracovnom portáli profesia.sk určená pre absolventov vysokých škôl. V prípade strojárstva to bola viac ako tretina inzerátov. Záujem zo strany zamestnávateľov ustavične rastie, rovnako stúpa ich ochota zvyšovať strojárom platy a pobiť sa o nich na trhu práce.

„V dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej priemyselnej dobe je dopyt po absolventoch strojného inžinierstva na historickom maxime. Problémom sú dlhodobo klesajúce vedomosti študentov, ktorí k nám nastupujú a rastúce nároky firiem na našich absolventov. Tejto výzve však čelíme dlhodobo a vieme sa s ňou vysporiadať. Poskytujeme špičkové vzdelanie, ktoré našim študentom umožňuje nielen splniť, ale aj prekročiť očakávania moderného trhu práce,“ zdôraznil dekan SjF STU, Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Foto: archiv SjF STU
SjF STU

Strojárstvo je v súčasnosti nedostatkovým odborom. Stredoškoláci, ktorí sa ho rozhodnú študovať, môžu získať štipendium až 16 500 eur. Štipendium je určené tým študentom, ktorí sa rozhodnú pre odbory potrebné pre aktuálny trh práce. Dôležité je, aby sa v akademickom roku 2024/2025 rozhodli nastúpiť na štúdium. Uchádzači si môžu podať prihlášku do 10. augusta 2024. Bližšie informácie a podmienky sú zverejnené aj na webe https://stipendia.portalvs.sk/.

Strojnícka fakulta má vzdelávanie prepojené priamo s firmami. Jej študenti sa teda pripravujú aj na konkrétne znalosti a zručnosti, ktoré od nich budú požadovať ich budúci zamestnávatelia. Môže sa dokonca stať, že firma, ktorá spolupracuje s fakultou, talentovaného a šikovného študenta osloví a vyberie si už počas jeho štúdia.

„So Strojníckou fakultou STU v Bratislave máme vynikajúcu spoluprácu. Zapájame sa spolu do riešenia výskumných úloh a úloh vyplývajúcich z našej výroby. Môžem napríklad spomenúť dvojkomorový závitovkový briketovací lis, ktorý bol vyvinutý na fakulte, vyrobený u nás a následne sme ho spolu testovali. Podporujeme propagačné aktivity fakulty, pretože si uvedomujeme nutnosť popularizácie technického vzdelania medzi mladými ľuďmi. Profitom je, že takto môžeme získať schopných absolventov pre našu spoločnosť. Jedným z posledných takýchto príkladov je Ing. Tomáš Závodský,“ hovorí predseda predstavenstva firmy Konštrukta – Industry, inžinier Ľubomír Plško, ktorý je tiež absolventom Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Plško pripomína, že záujem o technické obory medzi stredoškolákmi rastie a je potrebné podporiť ho zvýšením náročnosti na absolventov stredných škôl napr. v znalostiach matematiky, fyziky a chémie. „Povinná maturita z matematiky na stredných školách je zásadná vec a treba ju podporovať. Úspešná maturita z matematiky totiž významne posilňuje sebavedomie študentov. Pomáha im v ďalšom štúdiu, práci, ale aj v bežnom živote,“ zdôrazňuje Plško.

Štipendium ako motivácia študovať na technike je podľa neho určite dobrý nápad, ale pre budúceho technika nie sú peniaze rozhodujúce. ,,Motívom by mala byť vášeň niečo vytvoriť. Dokázať niečo, čo ho fascinuje a spoločnosti pomáha. Mladí ľudia by mali mať šancu skúsiť to a my máme povinnosť im toto dobrodružstvo umožniť. To je moje odporučenie,“ uvažuje úspešný inžinier z a praxe predseda predstavenstva Konštrukta – Industry.

Foto: archiv SjF STU
SjF STU

O absolvovaní štúdia na SjF STU prezradil viac aj spomínaný Ing. Tomáš Závodský: „Strojné inžinierstvo je fascinujúci a dynamický odbor. Ponúka široké možnosti uplatnenia. Ako absolvent študijného programu Strojárske technológie a materiály na bakalárskom stupni a následne Environmentálnej výrobnej techniky, som sa už počas štúdia presvedčil o dôležitosti logického myslenia a schopnosti podložiť každé riešenie argumentmi. Práve tieto zručnosti som získal na SjF STU. Štúdium mi otvorilo dvere k prvej pracovnej príležitosti. Môj zamestnávateľ ocenil moju snahu o neustále zlepšovanie a schopnosť logicky premýšľať nad technickými riešeniami. Strojárstvo ma oslovilo svojou šírkou poskytovaných vedomostí, či už ide o autá alebo vývoj a navrhovanie iných strojov a zariadení. Pre mladých ľudí je atraktívne najmä tým, že umožňuje vidieť výsledky svojej práce v reálnom svete, doplnil Ing. Závodský.

„Skončiť školu je jedna vec, ale nájsť uplatnenie na trhu práce druhá,“ hovorí o situácii v súvislosti s nedostatkom strojných inžinierov generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu SR Jozef Kvoriak. Podľa neho je dobrá správa, že perspektívne možnosti štúdia môžu nájsť mladí ľudia aj na Slovensku. ,,Z pohľadu zamestnávateľov vnímame vysoký dopyt po absolventoch strojného inžinierstva. Ihneď po absolvovaní štúdia im firmy častokrát ponúkajú nadštandardné podmienky, ktoré sa kedysi získavali až po rokoch praxe. Jedna z takýchto perspektívnych škôl je napríklad Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Jej absolventov častokrát vidím a stretávam na rôznych významných manažérskych pozíciách,“ hodnotí Kvoriak.

Viac info na: www.sjf.stuba.sk

chyba