Nápad založiť súkromnú mediálnu školu sa zrodil na pôde Slovenského syndikátu novinárov v lete 2006. Už o rok získala AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) akreditáciu pre dva bakalárske študijné programy – Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. Prvým študentom otvorila brány po udelení štátneho súhlasu v októbri 2011. Postupne pribudla akreditácia v magisterskom študijnom programe Mediálne štúdiá a rovnako právo vykonávať rigorózne konanie.

Študijné programy a obsah predmetov boli vždy vytvárané a vyučované nielen významnými akademickými osobnosťami z oblasti mediálneho výskumu, ale aj uznávanými odborníkmi z praxe. V júni 2016 vstúpil do AM renomovaný strategický investor, čo predznamenalo novú etapu vo fungovaní školy – svieže nápady, budovanie špičkového technického zázemia ako i presídlenie do reprezentatívnych priestorov na Zámockej 34 v Bratislave. 

Študenti robia vlastný internetový magazín AM Report, robia vlastné príspevky s modernou televíznou technikou, pracujú na kampaniach pre partnerov školy.

Viac na www.akademiamedii.sk.

Sídlo školy:

Zámocká 6455/10
811 01 Bratislava - Staré Mesto

Kontakt:

Tel: +421 2 526 228 41
E-mail:

http://www.akademiamedii.sk