• Fakulta múzických umení
  • Fakulta výtvarných umení
  • Fakulta dramatických umení
Dátum založenia: 01.07.1997

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná verejná vysoká škola s umeleckým zameraním. Poslaním akadémie je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry. Hlavnou úlohou akadémie pri napĺňaní poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivá umelecká činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií v troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Sídlo školy:

ul. Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica

Kontakt:

Tel: +421 48 4320 111
Fax: +421 48 4320 109
E-mail:

http://www.aku.sk