• Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Letecká fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta výrobných technológií; Prešov
 • Fakulta umení
Dátum založenia: 08.07.1952

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

**Uchádzač vyplní **prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako **Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://eprihlaska.tuke.sk. **

Termíny na podanie prihlášky nájdete na tomto odkaze.

prijíma prihlášky na štúdium na akademický rok 2020/2021 už iba v elektronickej ver­zii

Podrobnosti o e-prihláške a podmienky prijímacieho konania na jednotlivých fakultách TUKE nájdete na tomto odkaze.

Pre uchádzačov, ktorým vyhovuje podanie prihlášky v písomnej podobe sme túto možnosť ponechali a môžu tak doručiť písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. TUKE sa zaradila do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, kde sa TUKE umiestnila po prvý krát a v tisícke najlepších, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics a ďalších. S celkovou rozlohou 43 hektárov a tromi kampusmi v dvoch krajských mestách patrí k najväčším univerzitám na Slovensku. TUKE vďaka prepojeniu deviatich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Takmer 13% z nich tvoria poslucháči zo 42-tich krajín sveta.

TUKE ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov. Úzko spolupracuje s inými vzdelávacími inštitúciami a s priemyselným zázemím doma i v zahraničí (95 univerzitných partnerstiev s 27 krajinami sveta a 281 platných zmlúv umožňujúcich mobility našich pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+ do 31 krajín sveta). Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

V súčasnosti má TUKE akreditovaných 5 študijných programov, ktoré majú udelenú značku kvality EUR-ACE®. Ide o študijné programy Strojné inžinierstvo v prvom a druhom stupni vzdelávania na Strojníckej fakulte, študijný program Pozemné stavby a architektúra v prvom stupni vzdelávania a Pozemné stavby v druhom stupni vzdelávania na Stavebnej fakulte a ďalej na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove študijný program Počítačová podpora výrobných technológií v druhom stupni vzdelávania.

Certifikát ** EUR-ACE® **garantuje kvalitu študijného programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu. Certifikát tiež potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie. 

Technickej univerzite v Košiciach bolo udelené ministerstvom školstva oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Za povšimnutie určite stojí aj ponuka mimoštudijných aktivít:

 • vyše 25 druhov športov (atletika, basketbal, bedminton, body work, florbal, futbal, jachting, karate, lyžovanie, joga, lezenie na umelej stene, skin-diving, softbal, stolný tenis, šport pre všetkých, plávanie, turistika, volejbal, vodné pólo, tabata, kondičný tréning, squash, pilates, fitnes);
 • atletický štadión, 8 telocviční, 6 fitness, 2 ihriská, baseballové ihrisko, squash, teniso­vé kurty;
 • športový klub Slávia TU, Akademik TU;
 • spevácky zbor Collegium Technicum;
 • folklórne súbory Jahodná a Borievka;
 • študentská televízia a rádio;
 • členstvá v organizáciách AIESEC, AZU, BEST a IAESTE.

Podrobnejšie informácie o mimoškolských aktivitách nájdete na tomto odkaze.

Sídlo školy:

Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Tel: 055/6022040
E-mail:

http://www.tuke.sk