VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra v praxi a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Sídlo školy:

Košťova 1
040 01 Košice

Kontakt:

Tel: +421 55 7201071, školské odd./education dep.: +421 55 7274320, 2
Fax: 055/7201071
E-mail:

http://www.vsbm.sk