• Divadelná fakulta
  • Hudobná a tanečná fakulta
  • Filmová a televízna fakulta
Dátum založenia: 09.06.1949

VŠMU je najvyššou akreditovanou vzdelávacou, umeleckou, vedeckou a výskumnou inštitúciou v oblasti divadelného, hudobného, tanečného a filmového umenia na Slovensku. Pripravuje tvorivé osobnosti pre divadelné a hudobné scény, rozhlas, televíziu, film, ako aj kvalitných pedagógov a umeleckých teoretikov a kritikov. Pôsobia na nej mnohí významní slovenskí umelci a teoretici. Je verejnou vysokou školou. Má tri fakulty: Hudobná a tanečná fakulta, Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta. VŠMU udžiava a rozvíja kontakty so vydelávacími a kultúrnymi inštitúciami v zahraničí. Má bilaterálne dohody o vzájomnej spolupráci s mnohými inštitúciami v Európskej únii, ktoré umožňujú mobilitu študentov a pedagógov, najmä v rámci programu ERASMUS. VŠMU je členom viacerých medzinárodných asociácií ako napríklad ELIA (European League of Institutes of the Arts), ESTA (European String Teachers Association), TECOM ITI (Theatre Education and Training Committee /  International Theatre Institute), AICT (International Association of Theatre Critics), AITU (International University Theatre Association), UNIMA (Union International de la Marionnette).

Každá fakulta VŠMU pravidelne usporadúva svoj medzinárodný festival. HTF – festival Orfeus, DF – festival Projekt Istropolitana, FTF – festival Áčko.

Sídlo školy:

Ventúrska ul. 3
813 01 Bratislava

Kontakt:

Tel: 02/5443 2172
Fax: 02/5930 1421
E-mail:

http://www.vsmu.sk