• Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
Dátum založenia: 24.09.2003

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., skratka VŠZaSP, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je Vladimír Krčméry, ktorý je aj jej rektorom. Škola sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej e­tiky.

Teší nás Váš záujem o štúdium na našej VŠ.

V prípade otázok a nejasností neváhajte a kontaktujte  "":[http://www.vssvalzbety.sk/…ty040216.pdf]ŠTUDIJNÉ ODDELENIE.

 

Sídlo školy:

Palackého č. 1, P.O. Box 104
810 00 Bratislava

Kontakt:

Tel: 0911 565 137
E-mail:

http://www.vssvalzbety.sk